21 januari, 2015

Förtroendet för det svenska rättsväsendet ökar

Svenskar känner sig tryggare och har större förtroende för rättsväsendet. Det visar den nationella trygghetsundersökningen som Brå presenterar. Det är dock stor skillnad mellan personer som har varit utsatt för brott och personer som inte har det.

Undersökningen har genomförts varje år sedan 2006. Ett tydligt drag är det förtroende unga har för rättsväsendet.

Bland de som har varit utsatta för brott är förtroendet betydligt lägre än för de som inte har det. 51 procent av de som angett att de någon gång varit utsatta för brott hävdar att de har stort förtroende för rättsväsendet som helhet, jämfört med 63 procent i den övriga befolkningen.

Bland de som själva varit åtalade har 38 procent stort förtroende för rättsväsendet, medan den siffran ligger på 61 procent hos den övriga befolkningen.

Färre medborgare tror också att brottsligheten ökar kraftigt. År 2006 var siffran 41 procent, och år 2014 hade siffran sjunkit till 25 procent.

Trygghetskänslan i det egna bostadskvarteret ökar också. Från att 21 procent känt sig oroliga år 2006 är det 15 procent som känner sig oroliga 2014. Bland de som känner sig otrygga är största delen de yngsta och äldsta kvinnorna i undersökningen.

Foto: TT

Jaqueline Balcer Bednarska/Ellen Sjöberg

ellen.sjoberg@alltomjuridik.se

Ellen_sjoberg_130_87