Försenat överklagande Postnords fel – HD ger narkotikasmugglare ny chans

En litauisk man som dömts till fängelse för grov narkotikasmuggling och grovt narkotikabrott fick ett beslut om att straffet skulle avtjänas i Litauen. Mannen överklagade beslutet om att bli förflyttad till ett litauiskt fängelse till tingsrätten där han fick avslag. När han återigen överklagade beslutet till hovrätten ville domstolen inte pröva frågan då överklagan ska ha kommit in för sent. Nu har Högsta domstolen, HD, gett mannen en ny chans eftersom att förseningen berott på Postnord.

En litauisk man dömdes till sju års fängelse samt utvisning för grov narkotikasmuggling och grovt narkotikabrott. Kriminalvården fattade senare ett beslut om att förflytta mannen till ett litauiskt fängelse och låta honom avtjäna fängelsestraffet där.

Mannen överklagade Kriminalvårdens beslut till tingsrätten. Mannen hävdade att han riskerar att bli utsatt för våld då litauiska fängelser, enligt honom, ska vara kända för att inte uppfylla grundläggande mänskliga rättigheter för frihetsberövade människor.

Tingsrätten lämnade dock mannens yrkande utan bifall. Domstolen konstaterade att mannens sociala återanpassning hade fungerat bättre i Litauen och att den hotbild mannen lämnat uppgifter om inte medförde att det var olämpligt med ett översändande. Man ansåg inte heller att något talade för att ett litauiskt fängelse inte skulle tillgodose mannens rättigheter enligt Europakonventionen.

Mannen överklagade därefter tingsrättens dom till hovrätten. Hovrätten avvisade dock överklagandet eftersom att det kommit in en dag för sent.

HD återställer den försuttna tiden

Mannen vände sig då till Högsta domstolen, HD, och ansökte om återställande av försutten tid. En sådan ansökan innebär att sökanden vill att tidsfristen för att överklaga ska börja löpa igen. För bifall krävs det att sökanden ska ha haft ”laga förfall” för att ha missat fristen, dvs. att förseningen ska ha berott på en omständighet som personen inte kunnat råda över.

HD konstaterar att överklagan mycket riktigt kommit in en dag försent, den 9 augusti. Däremot hade kuvertet blivit poststämplat redan den 4 augusti. Enligt en utredning från Postnord, som skulle levererat brevet, borde det ha nått mottagaren den 7 augusti, dvs. en dag innan tidsfristen löpt ut. Postnord uttalade också att företaget inte kunnat upprätthålla sin normala postgång och att brevet därför blivit försenat.

Enligt tidigare praxis ska en sådan orsak för försenad överklagan utgöra ett ”laga förfall”. HD återställer därför den försuttna tiden och mannen har nu möjlighet att överklaga på nytt i hovrätten. Det betyder dock inte att hans överklagan kommer vinna bifall, utan enbart att fallet kommer att prövas av hovrätten. 

Vad innebär detta i praktiken?

  • En person som avtjänar ett fängelsestraff kan få avtjäna det i ett annat land om den dömdes sociala återanpassning underlättas och ”om det i övrigt är lämpligt”. Om det t.ex. finns starka skäl att anta att den dömde kommer behandlas på ett sätt som strider mot Europakonventionen anses en förflyttning inte vara lämplig.
  • En ansökan om återställning av försutten tid kan göras av den som inte hunnit överklaga en dom i rätt tid. Vid bifall kommer överklagandefristen att börja löpa på nytt. För att få bifall krävs det dock att man har ”laga förfall”, dvs. att förseningen beror på omständigheter man inte kunnat råda över.

Foto: Tomas Oneborg / TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Pinak stor 3.2

Pinak Chakraborty

pinak.chakraborty@alltomjuridik.se

Behöver du hjälp med ?

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation
genom att fylla i formuläret nedan!

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*