Försenad värmepanna gav inte rätt till ersättning för uppvärmningskostnader

Ett köpeavtal av en värmepanna inkluderade en klausul om att avtalsbrott leder till skadestånd om 300 000 kr. Hovrätten anser att formuleringen innebär att parterna uttömmande reglerat frågan om påföljd vid avtalsbrott och att köparen inte kan begära mer än 300 000 kr i skadestånd.

Ett företag (köparen) köpte en värmepanna från ett annat företag (säljaren). Enligt avtalet skulle värmepannan vara färdigställd den 31 december 2017. Värmepannan var inte klar i tid och köparen krävde därför skadestånd för den fördyring av uppvärmningskostnaderna som kontraktsbrottet orsakat. Säljaren motsatte sig skadeståndskravet och uppgav följande. Köparen har, i enlighet med avtalet, redan fått ett skadestånd om 300 000 kr för avtalsbrottet. Det är inte avtalat att köparen ska ha rätt till ytterligare skadestånd.

Hovrätten prövade målet och konstaterade följande. I avtalet mellan parterna framgår att säljaren skulle färdigställa värmepannan senast en viss dag, och att avtalsbrott leder till skadestånd om 300 000 kr. Avtalets ordalydelse ger inte utrymme för någon annan tolkning än att parterna uttömmande reglerat frågan om påföljd vid avtalsbrott och att skadeståndsskyldigheten därmed är begränsad till visst belopp, vilket säljaren redan har betalat. Några andra omständigheter till styrkande av hur avtalet ska tolkas har inte förts in i målet. Köparen har därför inte rätt till mer skadestånd än de 300 000 kr som parterna avtalat om och som säljaren redan har betalat. Köparen har alltså inte rätt till skadestånd för uppvärmningskostnaderna.

Domen överklagades till Högsta domstolen som inte meddelade prövningstillstånd. Det innebär att hovrättens dom står fast.

___________________________________

Författare: Veronica Borg, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Jessica Gow / SCANPIX

 

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli medlem gratis

Registrera dig och få tillgång till gratis kurser och avtalsmallar.
Samtycke*