2 mars, 2014

Försäkringsbolag medger diskriminering

Försäkringsbolaget Salus Ansvar nekade en kvinna i Örebro att teckna en sjuk- och olycksfallsförsäkring då hon har Tourettes syndrom. Försäkringsbolaget medger nu att kvinnan blivit diskriminerad och betalar nu 75 000 kronor i ersättning till henne.  

När en kvinna i Örebro ansökte om att få teckna en sjuk- och olycksfallsförsäkring lämnade hon samtidigt in en hälsodeklaration till försäkringsbolaget. Där angav hon bland annat att hon har diagnosen Tourettes syndrom.

Med hälsodeklarationen som grund beslutade försäkringsbolaget att inte bevilja kvinnan försäkringen.

DO:s utredning av kvinnans anmälan visar att försäkringsbolaget har diskriminerat kvinnan genom att göra en alltför schablonmässig prövning av hennes ansökan.

”Försäkringsbolaget har inte inhämtat den ytterligare information om kvinnans situation som skulle krävas för att göra en ordentlig riskbedömning”, enligt DO som stämde bolaget i början av februari i år.

Nu har parterna ingått en förlikning som innebär att kvinnan får 75 000 kronor i diskrimineringsersättning.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Förlikningen innebär att försäkringsbolaget medger att de har gjort fel och att de hellre betalar diskrimineringsersättning direkt istället för att riskera att behöva betala ännu mer i ett senare skede på grund av en fällande dom.

 

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se