Försäkring täcker inte översvämningsskador

Tingsrätten anser inte att ett företags ansvarsförsäkring täckte de översvämningsskador som orsakats av att en skyddsvall brustit, eftersom företaget borde ha vetat att vallen hade brister. 

En skyddsvall som skulle hindra en å från att svämma över brast till följd av kraftiga regn sommaren år 2007, vilket ledde till att stora vattenmängder trängde in över närliggande fastigheter och förorsakade skador.

Miljödomstolen dömde förpliktade företaget som ägde fastigheten där skyddsvallen att betala över tre miljoner kronor i skadestånd till de skadade fastigheternas ägare.

Vid skadetidpunkten hade företaget en ansvarsförsäkring, som dock endast täckte översvämningsskador som orsakats av ett plötsligt och oförutsägbart fel i anläggningen. Tingsrätten hade därför att ta ställning till om bristen i skyddsvallen omfattades av företagets försäkring.

Domstolen slår nu fast att försäkringen inte omfattar situationen, eftersom villkoret om att felet måste vara oförutsägbart inte kan anses vara uppfyllt. Utgångspunkten i målet är miljödomstolens dom, vari det bedömdes att skadorna var ett resultat av vårdslöshet från företagets sida. Tingsrätten finner att felet, som bestod i att skyddsvallen brast, varit plötsligt eftersom händelseförloppet var relativt kort.

Dock uppstod felet följd av långvarigt bristande underhåll, varför rätten anser att företaget genom besiktningar hade kunnat upptäcka att vallen var bristfällig och felet därför inte var oförutsägbart. Inte heller kan försäkringsvillkoret anses som oskäligt enligt avtalslagen, vilket företaget påstått.

Företagets yrkan på försäkringsersättning avslås därför.

Vad innebär detta i praktiken?

  • En försäkring är i grund och botten ett avtal mellan dig och försäkringsgivaren. Alla försäkringar ser olika ut. Därför är det viktigt att ta sig tiden och noggrant granska villkoren när du väljer försäkringsbolag så att du vet vad som gäller om olyckan skulle vara framme.

 

Foto: Adam Ihse/TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*