Företagsresa avbokades i pandemin – bolag fortfarande betalningsskyldig

Ett avtal träffades mellan ett bolag och ett upplevelseföretag innan pandemin hade tagit fart. Med tiden blev läget alltmer osäkerhet och bolaget avbokade företagsresan. Bolaget anser sig inte vara betalningsskyldig till följd av omständigheterna kring pandemin, medan upplevelseföretaget anser att vanliga avbokningsregler gäller. Enligt tingsrätten är bolaget skyldig att betala företagsresan.

I januari 2020 ingick ett finansbolag ett avtal om en företagsresa hos ett upplevelseföretag där aktiviteten var bokad i april 2020. Avbokningstiden var två månader. Till följd av pandemin valde finansbolaget att avboka resan innan Folkhälsomyndigheten hade kommit med några allmänna rekommendationer. Upplevelseföretaget accepterade inte avbokningen på den grunden, utan hänvisade till sina avbokningsregler. Om avbokning sker mindre än 60 dagar innan aktiviteten debiteras fullt pris. Upplevelseföretaget erbjöd sig däremot att fakturera halva beloppet.

Upplevelseföretaget stämde finansbolaget i tingsrätten och ville ha full betalning för den bokade företagsresan. Enligt upplevelseföretaget ska betalningsskyldigheten prövas utifrån de förhållanden som förelåg vid tiden för avbokningen, att finansbolaget självmant avbokade aktiviteten innan det fanns några allmänna rekommendationer. Med anledning av det osäkra läget anser finansbolaget att rådande pandemi utgjorde force majeure-omständigheter och därför ska deras betalningsskyldighet sättas ned till noll kr. Detta eftersom bolaget anser att det är oskäligt att kräva fullt betalt i en pandemi.

Trots att pandemin är orsaken till att aktiviteten avbokades så är det inte i sig en omständighet som gör att finansbolaget ska befrias från betalningsskyldighet. I alla fall inte på det sätt som bolaget gjort gällande enligt force majeure, anser tingsrätten. Tingsrätten gör också bedömningen att det inte finns några oskäliga villkor i avbokningsreglerna. Upplevelseföretaget ska inte bära risken för avbokningen och enligt tingsrätten gör det ingen skillnad för bedömningen att Folkhälsomyndigheten senare införde allmänna rekommendationer.

Med bakgrund av detta är finansbolaget betalningsskyldig och beloppet kan inte sättas ned till noll kr. Eftersom upplevelseföretaget anses ha gått med på att sätta ned fakturan med hälften ska finansbolaget dock bara betala halva beloppet.

Inforuta:
Force Majeure används främst inom avtalsrätten för situationer
eller tillfällen bortom parternas kontroll när den ena kontraktspartens
åtaganden inte är möjliga att fullfölja. I dessa situationer är
det därför legitimt att inte fullgöra sin del av avtalet, något
som annars vore ett kontraktsbrott. 

__________________________________

Författare: Stephanie Ohlsson, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Jessica Gow / TT

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli medlem gratis

Registrera dig och få tillgång till gratis kurser och avtalsmallar.
Samtycke*