31 mars, 2014

Sålde magnetleksaker - halv miljon i böter

Företaget Robetoy sålde farliga magnetleksaker, trots att Konsumentverket vid upprepade tillfällen försökte få företaget att sluta. Nu dömer kammarrätten företaget att betala en halv miljon kronor i böter.

Starka magneter kan vara livsfarliga om de sväljs. Flera små barn har genom att svälja magneter fått allvarliga skador och även dödsfall har inträffat. Det är bakgrunden till att Konsumentverket engagerat sig och under flera års tid försökt förmå företaget att sluta marknadsföra och sälja de farliga leksakerna.

Konsumentverket vände sig först till förvaltningsrätten och begärde att företaget skulle tvingas betala en sanktionsavgift på en miljon kronor.

Konsumentverket fick rätt, men domstolen sänkte beloppet till 300 000 kronor. Konsumentverket överklagade domen till kammarrätten. Detta gjorde även Robetoy.

Kammarrätten konstaterar nu att Robetoy har agerat i strid med lagen om leksakers säkerhet och produktsäkerhetslagen och dömer nu därför företaget att betala en sanktionsavgift på en halv miljon kronor.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Det finns begränsningar i vad som får säljas på marknaden i Sverige, oavsett om det finns en efterfrågan eller inte. Gränsen för vad som är tillåtet eller inte kan emellertid vara flytande. En domstol tittar i första hand på om att varor som säljs till konsumenter inte kan orsaka personskada. Då sanktionsavgifterna är höga för att verka preventivt (avskräckande) är det bättre att som företag ta det säkra före det osäkra och avstå från att sälja tveksamma produkter.

 

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se