19 februari, 2014

Förenklade regler för aktiebolag

Ny proposition från regeringen.

Regeringen föreslår nu att kravet på att styrelsen i ett privat aktiebolag ska fastställa en skriftlig arbetsordning och skriftliga instruktioner om arbetsfördelningen ska slopas.

I propositionen föreslås också förenklingar i förfarandet för att minska aktiekapitalet och en utvidgning av möjligheterna att teckna nya aktier genom betalning. Dessutom föreslås att en bolagsmans ansvar för ett handelsbolags förpliktelser i vissa fall ska upphöra tidigare än i dag.

Syftet är, enligt regeringen, att den som har utträtt ur ett handelsbolag inte alltför länge ska behöva sväva i ovisshet kring sitt ansvar för bolagets förpliktelser.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti i år.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Går propositionen igenom blir det enklare att driva ett privat aktiebolag än vad det är i dagsläget – vilket kan resultera i nya svenska företag.
  • Styrelseledamöter i privata aktiebolag får färre förpliktelser än vad de tidigare har haft.

 

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

vanja_100