5 maj, 2017

Minskade giftorättsgods genom överföring till släkting före bodelning – ska betala 200 000 kronor till ex-fru

Två numera ex-makar kunde inte komma överens vid den bodelning som skedde med anledning av deras skilsmässa. Det hela slutade med att situationen fick lösas i domstol. Nu kommer hovrätten fram till att mannen ska betala 200 000 kronor till sin ex-fru – pengar som han försökt gömma undan bodelningen genom att föra över dem till sin pappa.

Två före detta makar kunde inte komma överens gällande bodelningen dem emellan. Kvinnan klandrade senare bodelningsbeslutet och hävdade att mannen var skyldig henne drygt 700 000 kronor. Enligt kvinnan har mannen hade fört över drygt 400 000 kronor till sin pappa och alltså gjort sig av med en stor del av sitt giftorättsgods för att undanhålla egendomen från att ingå i bodelningen. Mannen å sin sida har påstått att överföringen var en återbetalning på ett lån.

Kvinnan har också uppgett att mannen har en lägenhet i Iran som borde räknas med i bodelningen, och som bevis på detta har hon presenterat ett lagfartsbevis. Enligt mannen är dock den dokumentation kvinnan presenterat som bevis falsk, eftersom han inte äger någon lägenhet i Iran.

I tingsrätten konstaterades det att mannen inte kunde bevisa att någon skuldförhållande mellan honom och hans pappa, vilket innebär att överföringen på 400 000 kronor skett helt utan motprestation från pappan och därmed är att jämställa med en gåva. Eftersom beloppet översteg mannens bodelningstillgångar i övrigt ansågs han ha minskat giftorättsgodset i en betydande omfattning. Gåvans värde skulle därför tas upp i bodelningen. 

Tingsrätten gjorde däremot en annan bedömning angående lägenheten i Iran. Visserligen godtog domstolen att det var mannen som ägde den genom lagfartsbeviset och att den därför skulle räknas med i bodelningen. Tingsrätten ansåg dock att kvinnan inte hade kunnat visa värdet av lägenheten och bestämde det därför till noll kronor.

Tingsrätten fastställde efter detta en ny bodelning, enligt vilken mannen skulle betala cirka 200 000 kronor i så kallad ”skifteslikvid” till kvinnan – alltså att mannen som har mer tillgångar ska ersätta kvinnan, som har färre tillgångar, för att bodelningen ska bli rättvis.

Både mannen och kvinnan överklagade domen till hovrätten, som dock fastställde tingsrättens dom. Ex-makarna överklagade senare till Högsta domstolen, som väljer att inte ta upp fallet till prövning. Hovrättens dom står därmed fast.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Vid skilsmässa görs en bodelning, där giftorättsgodset fördelas mellan makarna. Giftorättsgodset är all den egendom som inte gjorts enskild på något sätt, till exempel genom äktenskapsförord.
  • Genom ett äktenskapsförord kan egendom göras enskild, vilket innebär att den inte ingår i en eventuell bodelning. För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt ska det undertecknas av båda makarna och sedan registreras hos Skatteverket.

 

Foto: Henrik Montgomery/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

ES_130x87

Ellen Sjöberg

ellen.sjoberg@alltomjuridik.se