21 maj, 2014

Finansiell rådgivning - stärkt konsumentskydd

Behov av bättre rådgivning om finansiella produkter, ökade krav på snabblåneföretagen och öppenhet kring bolåneräntan. Detta är några av slutsatserna i Finansinspektionens, FI:s, nya konsumentskyddsrapport som presenterades på FI:s Konsumentskyddsdag under förra veckan.

På torsdagen ägde Finansinspektionens Konsumentskyddsdag rum. I samband med det presenterade myndigheten sin nya konsumentskyddsrapport. Rapporten tar bland annat upp finansiell rådgivning, snabblåneföretag och bolån – tre områden där konsumentskyddet måste stärkas, enligt FI.

Avseende finansiell rådgivning har FI tidigare föreslagit ett provisionsförbud i samband med att försäkringsavtal ingås, så kallade up-front provisioner. FI ser nu, enligt rapporten, ett behov av ett mer omfattande provisionsförbud för att ”lösa de intressekonflikter mellan rådgivare och konsumenter som provisioner skapar”.

När det gäller snabblåneföretag anför FI att utvecklingen på snabblånemarknaden är oroande. Det finns flertalet aktörer som har tveksamma affärsmetoder där konsumenter riskerar att hamna i kläm och i värsta fall i skuldfällor. Från om med halvårsskiftet kommer därför snabblåneföretagen att stå under FI:s tillsyn, något FI begärt i flera år.

Beträffande bolån har enligt FI konsumenterna ofta ett informationsunderläge när det gäller alla finansiella tjänster. Ett bolån är ofta hushållets största ekonomiska åtagande. Behovet av öppenhet kring bolåneräntor är därmed stort.

FI tar därför nu fram regler som innebär att bankerna måste redovisa de faktiska bolåneräntor som kunder i genomsnitt betalar och vilka faktorer som har betydelse för vilken bolåneränta banken erbjuder, skriver FI i samma pressmeddelande.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Att FI nu utövar tillsyn över snabblåneföretag innebär att myndigheten kommer att kunna ställa tuffare krav på företagen och ingripa mot de som inte sköter sig.

 

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se