Fildelare döms till miljonskadestånd

En idag 25-årig man har dömts till att betala ett skadestånd på 1,3 miljoner kronor samt villkorlig dom med samhällstjänst på 100 timmar. Mannen hade administrerat ett fildelningsnätverk och därigenom begått upphovsrättsbrott.

Enligt åtalet hade mannen under flera års tid tillsammans och i samråd med andra olovligen tillgängliggjort sammanlagt 73 filmer via fildelningsnätverket.

Mannens roll i nätverket var att sköta dess hårdvara och mjukvara, administrera nätverket och ta emot donationer från användare.

Till sitt försvar hävdade mannen att han faktiskt inte själv lagt upp några filmer på hemsidan, utan att han endast skötte om sidan och därför inte kunde anses vara den som begått upphovsrättsbrottet.

Tingsrätten ansåg däremot att han haft en så pass aktiv och framträdande roll i fråga om brottets utförande att han måste betraktas som en gärningsman, även om han själv inte varit den som laddat upp filmerna. En tungt vägande omständighet var att namnet på nätverket, ”SwePiracy”, antydde att det huvudsakligen användes för fildelning, och att mannen borde förstått detta.

Samhällstjänst och miljonskadestånd

För brottet dömdes mannen till påföljden villkorlig dom, vilket förenades med samhällstjänst på 100 timmar.

Utöver detta blev mannen också skyldig att ersätta ett av de produktionsbolag som ägt rättigheterna till en av filmerna som varit tillgängliga.

Vid bestämmande av skadeståndets belopp tog tingsrätten hänsyn till bolagets uteblivna vinst, den vinst som intrångsgöraren gjort, vilken skada som skett på verkets anseende, ideell skada och rättshavarens intresse av att intrång inte begås.

Den aktuella filmen hade laddats ned cirka 900 gånger och den uteblivna vinsten uppskattades till 40 000 kronor. Den ideella skadan, marknadsstörningen och den skada som skett på filmens anseende gjorde däremot att det sammanlagda beloppet värderades till sammanlagt 1,3 miljoner kronor.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Att man själv inte är den som utför den brottsliga handlingen innebär inte per automatik att man själv inte kan betraktas som gärningsman. Har man en tillräckligt aktiv och framträdande roll i brottets utförande kan man anses vara en medgärningsman.
  • När man ska bestämma skadeståndsbeloppet för ett upphovsrättsintrång tittar man inte enbart på vilken summa som rättighetsinnehavaren gått miste om. Andra omständigheter som ideell skada och skada på verkets anseende kan leda till att beloppet blir betydligt högre. Ett syfte med detta är att avskräcka folk från att begå upphovsrättsintrång.

 

Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Pinak stor 3.2

Pinak Chakraborty

pinak.chakraborty@alltomjuridik.se

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*