”FIKASTUND” upphävs som varumärke

Patent- och registreringsverket, PRV, har beslutat att upphäva varumärket ”Fikastund”. Anledningen: märket saknar tillräcklig särskiljningsförmåga.

Ett bolag från Schweiz lämnade in en så kallad invändning mot det redan registrerade varumärket ”Fikastund”. Bolaget grundade sin anmälan till PRV på att det befintliga varumärket saknade särskiljningsförmåga.

Med särskiljningsförmåga menas en aning förenklat att märket ska vara så pass differentierat från andra, liknande varumärken att en genomsnittskonsument särskiljer det från andra. När ett varumärke väl nått varumärkesskydd (oftast genom registrering) är det skyddat mot liknande efterbildningar, plagieringar och direkta kopior. En liknande efterbildning anses ofta få en genomsnittskonsument att istället associera till det registrerade varumärket. I ett sådant läge anses det nya märket inte ha särskiljningsförmåga, utan tvärt om ses det som ett intrång i det befintliga varumärkets skyddsomfång.

PRV konstaterade att ordet ”fika” är ett vardagligt uttryck som exempelvis innefattar kaffe- eller tedrickande, eventuellt med tilltugg. ”Stund” menade PRV måste ses som en kortare tidsperiod.

Sammantaget anser PRV därför att ”Fikastund” måste förstås som att dricka kaffe, te eller liknande under en kortare tidsperiod.

Vad avsåg då varumärket? Jo, registreringen avsåg varor i varumärkesklasserna 16 och 30, där det första betyder papper- och kartongprodukter, medan det senare avser kaffe, te, kakao och spannmålsprodukter.

PRV fann att innebörden av ordet ”Fikastund” inte kunde ha tillräcklig särskiljningsförmåga i förhållande till vissa varor i varumärkesklass 30. I praktiken kan man säga att ”Fikastund” helt enkelt betyder den avsedda användningen av varor i klass 30. På så vis menade PRV att den berörda målgruppen huvudsakligen kommer att uppfatta varumärket som beskrivande till sin natur och inte som en uppgift om det kommersiella ursprunget, alltså bolaget som skyddat ”Fikastund”.

Gällande vissa varor i varumärkesklass 30, såsom gryner och pulver, gav PRV dock bolaget fortsatt grönt ljus till varumärkesskydd för ”Fikastund”, eftersom varumärket i förhållande till sådana produkter inte ansågs alltför deskriptivt.

Sammantaget upphävs därmed varumärkesskyddet för ”Fikastund” inom vissa produktkategorier, medan det består inom andra produktkategorier.

Ärendet överklagades till Patentbesvärsrätten, som instämmer i PRV:s bedömning.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Varumärkesskydd söks för specifika varumärkesklasser, baserade på produktkategorier. Detta gör att ett specifikt ordmärke kan skyddas i förhållande till vissa varor, medan nekas skydd avseende andra. I det här fallet ansågs ”Fikastund” inte tillräckligt unikt i förhållande till produkter såsom kaffe och te, medan det i förhållande till gryner och pulver ansågs ha särskiljningsförmåga

 

Foto: Shuji Kajiyama/TT
Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

 

nils webb

Nils Ivars/Eva Clasö

nils.ivars@alltomjuridik.se 

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*