26 januari, 2016

Fiffel i guldbranschen – styrelseledamot döms för ekobrott

En 47-årig man döms till villkorlig dom och dagsböter av Stockholms tingsrätt. Domstolen fäller honom för otillbörlig marknadspåverkan, svindleri och grovt bedrägeri.

Mannen var nämligen aktieägare och styrelseledamot i ett internationellt guldföretag, som idag är försatt i konkurs.

Som styrelseledamot har du ofta insiderinformation och annan kontroll i företaget som du är förhindrad att använda nyttja till din egen fördel, exempelvis vid handel med bolagets aktier.

Mannen hade systematiskt köpt aktier i guldbolaget till överpris strax före börsens stängning. På så vis var syftet att pressa upp aktiekursen.

47-åringen köpte också en stor aktiepost i bolaget ungefär 70 % över marknadsvärdet, vilket han offentliggjort i ett pressmeddelande. Detta kanske framstår som en dålig affär – men mannen hade nämligen låtit upprätta ett hemligt optionsavtal som innebar att mannen utan ekonomisk risk kunnat sälja tillbaka aktierna till det överlåtande fondbolaget.

Detta upplägg ansåg tingsrätten utgjort svindleri och grovt bedrägeri, bland annat eftersom han hemlighållit upplägget för den övriga ledningen.

Den 44-åriga fondförvaltare som också medverkat vid optionsavtalet och upplägget döms också av tingsrätten för grovt bedrägeri.

En 48-årig aktieägare och styrelseledamot i guldbolaget har också stått åtalad för svindleri för att ha deltagit i offentliggörandet av pressmeddelandet. Han frias dock helt.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Om du ingår i en bolagsledning och samtidigt är aktieägare så sitter du på dubbla stolar. Detta kan i vissa lägen göra att du kan dra nytta av din ledningsroll för att skaffa dig fördelar som aktieägare. I synnerhet i börsnoterade bolag är sådana förfaranden mycket hårt sanktionerade.

 

 

Foto: Fredrik Sandberg/TT
Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

nils webb

Nils Ivars/Hanna Hamrén

nils.ivars@alltomjuridik.se