Vi uppdaterar vår site för att ge er en bättre kundupplevelse. Vid eventuella fel, kontakta gärna vår support på info@alltomjuridik.se så hjälper vi dig så fort vi kan.

Fick semesterlön utan att ha rätt till det – har ändå rätt till semesterersättning

En nyanställd fick betald semester året hon började arbeta trots att hon inte hade rätt till det. Året efter blev kvinnan uppsagd på grund av arbetsbrist. Tingsrätten anser att kvinnan har rätt till semesterersättning även för den period där hon redan fått betald semester.

En kvinna blev anställd hos ett företag i mars 2018. Kvinnan tog ut viss semesterledighet under 2018 för vilken hon erhöll semesterlön. På grund av arbetsbrist upphörde kvinnans anställning den 6 september 2019. När bolaget betalade ut slutlön ingick endast semesterersättning för tiden 1 april 2019 till 6 september 2019. Kvinnan ansåg att hon även hade rätt till semesterersättning för perioden 1 april 2018 till den 31 mars 2019. Bolaget menade att kvinnan redan erhållit den semesterersättning hon har rätt till genom att hon utan bolagets vetskap beviljat sig själv förskottssemester, och att bolaget således felaktigt betalat ut semesterlön för de semesterdagar som hon tagit ut under 2018.

Tingsrätten konstaterade att kvinnan mellan den 1 april 2018 och den 31 mars 2019 tjänat in 30 semesterdagar samt att kvinnan inte tagit ut någon semesterledighet mellan perioden 1 april 2019 till anställningens upphörande den 6 september 2019. Eftersom kvinnans anställning upphört innan hon fått den semesterlön som tjänats in under intjänandeåret den 1 april 2018 till den 31 mars 2019 så är hon berättigad till semesterersättning. Någon avräkning för eventuell semesterlön som utbetalats i förskott ska inte ske då fråga varit om uppsägning från arbetsgivarens sida. Kvinnan har alltså rätt till den semesterersättning som hon har begärt. Att bolaget felaktigt har betalat ut semesterlön i samband med semesterledighet som kvinnan har tagit ut under 2018 innebär inte att hon erhållit den semestersättning som hon är berättigad till.

Företaget behövde alltså betala ut semestersättningen till kvinnan.

__________________________________

Författare: Veronica Borg, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Hasse Holmberg

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2023 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli medlem gratis

Registrera dig och få tillgång till gratis kurser och avtalsmallar.
Samtycke*