16 augusti, 2019

Fick gåva från sin brors företag - tvingas betala tillbaka 7 miljoner kronor till konkursboet

En 27-årig man tvingas att betala 7 miljoner kronor till ett konkursbo efter att hans bror gett den enda tillgången i bolaget till honom.

Den 20 oktober 2015 köpte ett bolag samtliga aktier i ett annat aktiebolag för 7 miljoner kronor. I aktiebolaget som förvärvades fanns som enda tillgång en fastighet i Skåne. Ungefär två månader senare överlät bolaget alla aktierna till en 27-årig man för 4 miljoner kronor. Den 27-åriga mannen överlät därefter fastigheten till ett av honom helägt aktiebolag.

Bolaget som förvärvat aktierna försattes sedan i konkurs. Mannen hävdade då att det s k konkursbolaget var skyldig honom 4 miljoner kronor, då betalningen av fastighetsaktierna skedde genom kvittning för en skuld som konkursbolaget hade på hans bolag. Konkursboet å sin sida menade att överlåtelsen av aktierna var en gåva som hade gjort att bolaget inte kunde betala sina andra skulder. Dessutom var mannen släkt, närmre bestämt bror, med en av företrädarna för konkursbolaget. Konkursboet menade därför att överföringen ska återgå till konkursboet.

Fallet hamnade då i tingsrätten efter ansökan av konkursboet.

Efter att ha sett ett avtal mellan bolaget och mannen där det bland annat angetts att mannen var bror med en av ägarna i konkursbolaget kom tingsrätten fram till att de var att se som närstående enligt konkurslagen. Tingsrätten gick även på konkursboets linje om att överföringen var att se som en gåva. Domstolen tyckte inte att mannen kunde visa att det faktiskt fanns ett skuldförhållande mellan honom och konkursbolaget.

Tingsrätten återgav därefter konkurslagens regler om gåvor till närstående och kom fram till att gåvan ska återgå till konkursboet eftersom det inte fanns någon annan egendom som kunde täcka konkursbolagets skulder.

Tingsrätten konstaterade dock att aktierna nu var värdelösa eftersom mannen hade överlåtit aktiebolagets enda tillgång till sitt eget bolag. I sådana fall, förklarade tingsrätten, ska aktiernas värde innan överföringen till mannen återbäras till konkursboet. Tingsrätten beslutade därför att mannen måste betala 7 miljoner kronor till konkursboet. Domstolen förpliktade även mannen att betala konkursboets rättegångskostnader.

Författare: Olivia Törnell Andersson, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Beslut: Malmö tingsrätt mål nr T 995-19

Foto: Jessica Gow / SCANPIX