23 april, 2015

Inget amorteringskrav i närmsta framtiden

Finansinspektionen drar nu tillbaka sitt förlag om amorteringskrav, tre månader innan det föreslagits träda i kraft. Detta skriver DN idag.

– Vår bedömning är fortfarande att ett amorteringskrav behövs. Att minska riskerna med för hög skuldsättning i hushållen är en viktig samhällsfråga. Men vi har valt att stoppa amorteringskravet på grund av de synpunkter vi fått från kammarrätten i Jönköping och ett par andra remissinstanser, sade Martin Noréus, vikarierande generaldirektör på Finansinspektionen, vid en presskonferens på torsdagsmorgonen.

Kammarrätten i Jönköping har som remissinstans ansett att FI gått utanför sitt mandat när när de försökt få igenom kravet på amortering.

– Finansinspektionens förslag om tvingande amorteringskrav skulle få stora konsekvenser för många låntagare och det måste finnas ett tydligt stöd i lag för att genomföra sådana föreskrifter, sade Jönköpings kammarrättspresident Stefan Holgersson.

Nu backar alltså FI med förslaget.

– Det får inte finnas några tveksamheter kring regler som påverkar så många hushåll under lång så tid. Man kan göra olika bedömningar här. Vi tycker fortfarande att vi har gjort en rimlig bedömning, men kammarrätten har gjort en annan bedömning. Då går det inte för oss att införa ett amorteringskrav, sade Martin Noréus vid presskonferensen.

Jönköpings kammarrätt menade att det inte det inte gick att utläsa att FI hade sådant stöd som krävs för att få reglera detta område.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Att FI nu har backat innebär att det i dagsläget inte är, och inte kommer bli inom den närmsta framtiden, amorteringskrav på nya bostadslån. Detta innebär att det blir lättare för förstagångsköpare, eller svagare låntagare som kanske inte har så stort kapital att komma in på bostadsmarknaden.
  • Läs hela DN:s artikel här >>

 

Foto: TT

Ellen Sjöberg

ellen.sjoberg@alltomjuridik.se

Ellen_sjoberg_130_87