Festande hyresgäst förlorar lägenheten

Svea hovrätt har i en ny dom bestämt att en 62 årig man ska bli av med sin lägenhet efter att ha haft flera högljudda fester som stört grannar. Störningarna hade pågått under ett års tid och ingen rättelse hade skett trots tre rättelseanmaningar från hyresvärden.

Den 62-årige mannen hyrde en lägenhet i Torshälla utanför Eskilstuna. Enligt hyresvärden hade mannen stört sina grannar genom att ha ”alkoholrelaterade fester, sparka på dörrar, ha vänner som övernattar i trapphuset och urinerar samt lämnar avföring i trapphuset”.

Störningarna hade pågått under ett års tid och tre rättelseanmaningar hade skickats till hyresgästen. När ingen rättelse skedde vände sig hyresvärden till hyresnämnden och yrkade på att de skulle förklara att hyresrätten var förverkad.

Hyresnämndens bedömning

Enligt jordabalkens regler är en hyresgäst skyldig att se till så att grannar inte utsätts för störningar som ”skäligen inte bör tålas”. Hyresgästen är också skyldig att ”iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten”.

Om en hyresgäst inte fullgör sin skyldighet kan hyresvärden få rätt att säga upp avtalet.

Hyresnämnden fann att det förekommit störningar i form av ”höga ljud, skrik och spring i trapphus under såväl dag som nattid” som gått utöver vad grannarna i huset skäligen borde behöva tåla.

Dessutom hade den 62-årige mannen sparkat på en av grannarnas dörr samt hotat grannen efter att uppsägningen skett.

Sammantaget fann nämnden därför att hyresrätten var förverkad. Mannen överklagade beslutet till Svea hovrätt som instämde helt i nämndens bedömning och avslog överklagandet.

Vad innebär detta i praktiken?

  • En hyresgäst har vissa skyldigheter gentemot hyresvärden och grannarna. Hyresgästen ska se till att grannar inte utsätts för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller annars skäligen inte bör tålas i bostadsmiljön. Denne ska även i övrigt iaktta allt som krävs för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten.
  • Om en hyresgäst inte fullgör sina skyldigheter kan han eller hon bli av med sin hyresrätt. Normalt sett krävs det att hyresgästen inte rättar sig efter tillsägelser från hyresvärden innan lägenheten förloras. Om störningarna är särskilt allvarliga kan hyresrätten däremot förloras omedelbart.

Foto: Leif R Jansson/TT

 

Pinak stor 3.2

Pinak Chakraborty

pinak.chakraborty@alltomjuridik.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*