Felaktigt tecknat avtal ger inte vinnare av bostadsrätt tillträde

En kvinna vann en bostadsrättslägenhet där förhandsavtalet tecknades i samband med prisutdelningen. På grund av att endast två av tre styrelseledamöter tecknade avtalet bedömer tingsrätten att avtalet inte är bindande. Kvinnan får därmed inte sin vunna bostadsrätt och inte heller något skadestånd.

I samband med en radiotävling vann en kvinna en bostadsrättslägenhet. Vid prisutdelningen skrev kvinnan och två styrelseledamöter från föreningen på ett förhandsavtal. Ett förhandsavtal är ett avtal som tecknas på förhand mellan en köpare av en bostadsrätt och bostadsrättsföreningen innan bostaden är klar för inflytt.

När bostadsrätten stod klar för inflytt fick kvinnan inte tillträde till lägenheten. Bostadsrättsföreningen menade att någon annan hade skrivit på avtal för lägenheten och kunde därför inte ge kvinnan tillträde. Kvinnan vill därför att tingsrätten ska ge henne tillträde till lägenheten, alternativt skadestånd motsvarande bostadsrättens värde. Enligt föreningen var inte avtalet med kvinnan bindande, eftersom endast två av tre styrelseledamöter hade skrivit under avtalet. Enligt registreringsbeviset tecknas föreningens firma av styrelsen, som då hade tre ledamöter.

Tingsrätten bedömde att kvinnan inte kunde få tillträde till lägenheten, eftersom det inte funnits ett bindande avtal, då det inte var undertecknat på det sätt som krävs. Att två styrelseledamöter vid prisutdelningen lovat att kvinnan skulle få bostaden som gåva har ingen betydelse enligt tingsrätten. Det hade dock varit annorlunda om styrelsen exempelvis vid ett sammanträde beslutat att just de två ledamöterna skulle ha rätt att teckna avtalet, men så har inte skett i detta fall. Denna typ av överlåtelser genom tävlingar har föreningen inte heller haft innan, eller efter, vilken innebär att man inte kan visa att endast vissa ledamöter hade behörighet att underteckna förhandsavtal.

Sammanfattningsvis har kvinnan inte ingått ett bindande avtal med föreningen och kan därmed inte få tillträde. Förutsättningar för skadestånd saknas också. På grund av att kvinnan blir den förlorande parten i fallet så ska hon istället betala bostadsrättsföreningen för deras rättegångskostnader.

__________________________________

Författare: Stephanie Ohlsson, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Hasse Holmberg / TT

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*