15 oktober, 2018

Felaktigt avlopp ger rätt till prisavdrag – trots att lägenheten såldes i ”befintligt skick”

Efter att en köpare till en lägenhet upptäckt att det fanns problem med lägenhetens avlopp stämde köparen säljaren.  Enligt köparen var lägenheten i väsentligt sämre skick än vad köparen hade kunnat förvänta sig med hänsyn till priset och omständigheterna i övrigt – något som såväl tingsrätt som hovrätt håller med om. 

Lägenhetsköparen upptäckte efter köpet att lägenheten hade vissa problem med avloppen. Det blev stopp i avloppet i duschen, vilket visade sig bero på att en felaktig, inte godkänd, koppling mellan nya och gamla avloppsrör använts.

Köparen stämde därför säljaren och krävde ersättning. Köparna argumenterade att även om det i köpeavtalet stått att lägenheten såldes i ”befintligt skick” så var felet med avloppet ett sådant fel att lägenheten varit i ” väsentligt sämre skick än vad man med hänsyn till priset och övriga omständigheter med fog hade kunnat förutsätta vid köpet”.

Säljarna ansåg dock att det var bostadsrättsföreningens rör och därför att ansvaret skulle ligga på föreningen. Det framgår dock av stadgarna att ledningar och övriga installationer för avlopp, så länge de inte tjänar flera lägenheter, omfattas av bostadsrättshavarens ansvar.

Tingsrätten konstaterade att felet med avloppet var ett sådant fel att det fick anses utgöra ett fel i lägenheten i juridisk mening som dessutom fick anses vara väsentligt. Köparna fick därför rätt till 160 000 kronor i prisavdrag.

Säljarna överklagade domen. Svea hovrätt konstaterar att kostnaden för att åtgärda avloppet endast motsvarar ungefär tre procent av köpeskillingen och bedömer därför – enbart sett till den omständigheten att felet inte kan anses väsentligt.

Avloppets avgörande funktion i badrummet och att lägenheten har marknadsförts som ett ”påkostat och renoverat boende” är dock något som hovrätten ska tas med i bedömningen. Namnet på entreprenören som renoverat badrummet hade också angetts i en frågelista vid bostadsrättsförsäljningen, vilket enligt hovrättens mening innebär att köparen hade ”fog” för att förutsätta att renoveringen hade utförts i enlighet med gällande branschpraxis.

Mot bakgrund av detta anser hovrätten att lägenheten var i väsentligt sämre skick än vad köparen kunnat förvänta sig med hänsyn till priset och omständigheterna i övrigt. Hovrätten fastställer därmed tingsrättens dom.

 

__________________________________

Författare: Sophia Lindstedt, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Staffan Löwstedt / SvD