10 augusti, 2014

Felaktig synundersökning grund för prisavdrag

Felaktig diagnostisering vid synundersökning bör ge rätt till prisavdrag. Det anser Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, som nu rekommenderar Synsam att betala totalt 545 kronor till en kvinna i Göteborgstrakten.

En kvinna från Göteborgstrakten bokade, på grund av spänningshuvudvärk, en synundersökning hos Synsam.

Undersökningen visade på närsynthet och optikern påstod att kvinnan såg så dåligt att hon behövde linser eller glasögon hela tiden.

Kvinnan köpte därför ett så kallat linspaket där linser och vissa tjänster skulle ingå. När symtomen inte blev bättre och kvinnan snarare såg sämre med linserna, genomfördes ytterligare undersökningar.

När hon vid en femte undersökning fick träffa en annan optiker konstaterades att hon inte alls såg så dåligt och att den första diagnosen var felaktig. Det visade sig att kvinnan hade så kallad falsk närsynthet.

När kvinnan påtalade detta för Synsam ersatte företaget inte kvinnan för de kostnader som felet medfört. Kvinnan yrkade då hos Allmänna reklamationsnämnden, ARN, om att få pengarna tillbaka för linspaketet.

ARN konstaterar att avtalet till övervägande del utgörs av köp av tjänst och att konsumenttjänstlagens regler om fackmässighet är analogt tillämpliga. Det är klarlagt att diagnosen närsynthet var felaktig och att tillräckliga uppgifter till stöd för diagnosen inte fanns.

Nämnden anför, efter att ha tagit del av journalhandlingarna, att problemen kunnat bero på något helt annat än synfel. Trots att falsk närsynthet initialt ger samma symptom som verklig närsynthet anser ARN att åtgärderna som vidtogs inte varit försvarbara.

Nämnden anser att det vid tvetydiga symptom, som inte till övervägande del visar på verklig närsynthet, finns skäl att initialt agera utifrån de minst ingripande åtgärderna och inte ordinera behandling som orsakar kunden ökade kostnader, tid och besvär.

ARN anser att tjänsten har varit felaktig och rekommenderar nu Synsam att ersätta kvinnans kostnad för linspaketet.

Vad innebär detta i praktiken?

  • En rekommendation från ARN är inte en bindande dom. ARN:s rekommendationer har emellertid starkt bevisvärde vid en framtida rättegång, och många företag har som policy att alltid följa ARN:s uttalanden vid tvister.

 

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se