Fel på golv berodde på säljaren

En golvläggningsfirma köpte en felaktig golvmatta. Hovrätten anser att golvläggningsfirman har lyckats visa att golvmattan var felaktig vid köpet och att felet inte berodde på golvläggningsfirman. Säljaren behöver därför ersätta golvläggningsfirman för kostnader kopplade till den felaktiga golvmattan.

Under hösten 2018 blev en golvläggningsfirma anlitad som en underentreprenör för att utföra golvläggning i en skola. Enligt kontraktet skulle en PVC-fri matta läggas. Inför uppdraget uppgav ett företag att de sålde en matta som uppfyllde kraven i entreprenaden. Golvläggningsfirman köpte mattan av dem och färdigställde arbetet. Efter en tid upptäckte golvläggningsfirman att det uppstått blåsor vid mattskarvarna. Golvläggningsfirman åtgärdade problemet på egen hand och begärde därefter ersättning av säljaren som sålt mattan till dem. Kostnaderna uppgick till 377 438 kr.

Målet kom först till tingsrätten. Tingsrätten kom fram till att det förelåg fel i golvmattan när den levererades och att golvläggningsfirman hade rätt till ersättning av säljaren. Säljaren överklagade målet till hovrätten.

Hovrätten uttalade inledningsvis att det av bevisningen i målet, framförallt av vittnesmålet med A som har en gedigen bakgrund och kunskaper i frågor om golvinstallationer, är klarlagt att förekomsten av blåsor i golvmattan utgjorde ett köprättsligt fel. Nästa fråga för hovrätten var då om felen berott på golvläggningsfirman eller om felen fanns när säljaren sålde golvmattan.

I denna del konstaterade hovrätten att det av bevisningen i målet är visat att golvläggningsfirman har lagt golvmattan enligt säljarens instruktioner och att de inte har gjort något fel vid läggandet av golvmattan. Hovrätten kom därför fram till att golvläggningsfirman har visat att golvmattan var behäftad med fel vid köpet och att felet inte berott på golvläggningsfirman. Felet kunde därmed göras gällande mot säljaren och säljaren behövde ersätta golvläggningsfirman för kostnader som uppkommit till följd av den felaktiga golvmattan.
___________________________________

Författare: Veronica Borg, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Fredrik Sandberg / SCANPIX

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*