Fel bolag i konkurs – Kronofogden får betala skadestånd

Kronofogden råkade registrera att det bolag som hade begärt ett annat bolag i konkurs var det som var försatt i konkurs. Den felaktiga registreringen rättades till dagen därpå men JK har nu beslutat att bolaget ska få skadestånd.

Växjö tingsrätt hade beslutat att försätta ett bolag i konkurs på begäran av ett fastighetsbolag. Kronofogdemyndigheten kom dock att felaktigt registrera att det var fastighetsbolaget som hade försatts i konkurs.

Registreringen rättades redan dagen därpå sedan felets hade påpekats av fastighetsbolaget som dock inte nöjde sig med rättelsen. Fastighetsbolaget begärde ersättning av staten med närmare 30 000 kronor, som skulle täcka kostnader för det extraarbete som företagets VD tvingats lägga ned.

Bolaget begärde dessutom kompensation för det dåliga rykte som följt på grund av registreringen.

Dessutom yrkade bolagets ställföreträdare för egen del att han skulle ersättas med närmare 15 000 kronor för att han hade fått sin semesterresa i Paris förstörd.

Justitiekanslern konstaterar nu att Kronofogden genom den felaktiga registreringen har ådragit staten skadeståndsskyldighet gentemot bolaget. JK anser att det står klart att den felaktiga registreringen medfört olägenheter i bolagets verksamhet och JK gjorde en skälighetsbedömning och landade på att utdöma ett skadestånd på 15 000 kronor till bolaget. JK avslog ställföreträdarens enskilda anpråk.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Det är tingsrätten som försätter bolag (och andra juridiska personer) i konkurs. Därefter registreras konkursen hos Kronofogden eftersom konkursbeslutet ger en så kallas exekutionstitel. Med en sådan kan borgenärer använda Kronofogden för att få täckning för sina fordringar.

 

Foto: Fredrik Sandberg/TT

NI_aoj_mini

Nils Ivars/Emma Martinsson

nils.ivars@alltomjuridik.se 

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*