Fastighetssäljare tvingas betala miljonskadestånd- utlovad dränering saknades

Bakgrund

Ett man och en kvinna letade under våren 2014 efter en ny bostad i Stockholmsområdet. De fann ett hus i Bromma som de senare kom att köpa för drygt 13 miljoner kronor.

Innan de köpte huset fick de del av objektsbeskrivning och protokoll från överlåtelsebesiktningen. I objektsbeskrivningen angavs “1996 […] dränering runt huset”. Paret har uppgett att det var viktigt att den fastighet som de skulle köpa var i bra skick.

Det visade dock sig efter köpet att någon regelrätt dränering inte fanns.

 

Köparna stämde säljaren

Det hela slutade i domstol då köparna stämde säljaren och krävde närmare en miljon kronor i skadestånd.

I tingsrätten konstaterades att köparna inte närmare undersökt dräneringen i samband med köpet, utan ansåg sig ha kunnat förlita sig på uppgiften i objektbeskrivningen. De har samtidigt uppgett att de aldrig skulle ha fullföljt affären om de vetat om att dränering saknats.

Enligt tingsrätten borde dock köparna ha undersökt detta närmare om dränering varit så viktigt för dem. Detta särskilt med tanke på att det handlat om en kortfattad uppgift och eftersom det även funnits vissa motstridiga uppgifter i protokollet från överlåtelsebesiktningen. De borde dessutom ha insett att det fanns en risk för att deras uppfattning om dräneringen på fastigheten inte stämde överens med verkliga förhållanden. Enligt rätten borde nämligen ”en omsorgsfull köpare, för vilken dränering av en viss beskaffenhet är av betydelse för köpet” borde ha vidtagit åtminstone någon åtgärd för att förvissa sig om hur de faktiska förhållandena var.

Domstolen kom därför fram till att uppgiften i objektbeskrivningen om dränering inte skulle ses som en utfästelse – dvs. ett löfte om att dränering fanns – på grund av att uppgiften inte hade haft tillräcklig precision då den är kortfattad och inte säger något om att dränering skulle vara utförd på ett visst sätt.

 

Hovrätten håller inte med tingsrätten

Svea hovrätt gör dock motsatt bedömning och uttalar att dräneringsuppgiften i objektbeskrivningen är en ”preciserad uppgift som anger att fastigheten ska ha en viss positiv egenskap och […] ger köparen anledning att utgå från att så är fallet”,

Enligt rätten finns det heller inget som gett köparna anledning att undersöka dräneringen närmare.

Eftersom säljaren har gjort en utfästelse om att fastigheten haft dränering – vilket alltså saknats – har köparna rätt till skadestånd. Säljaren tvingas därför nu att betala närmare en miljon kronor i skadestånd och ska dessutom ersätta motpartens rättegångskostnader med drygt 270 000 kronor.

 

__________________________________

Författare: Sophia Lindstedt, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto Fredrik Sandberg / SCANPIX

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*