Fastighetssäljare tvingas betala 100 000 kr

Ett gift par som upptäckt fukt- och rötskador i ett bostadshus som de köpt på Gotland två år tidigare har rätt till 100 000 kronor i prisavdrag. Det slår nu Svea hovrätt fast i en dom.  

Ett gift par köpte under år 2008 en fastighet på Gotland. Under år 2011 renoverade makarna ett 30 år gammalt bostadshus som finns på fastigheten. När ett gammalt golv hade tagits bort gick det att känna en svag mögeldoft.

Fastigheten var byggd på en betongplatta enligt den normala konstruktionen ”betong på mark”, men det visade sig att en så kallad spikregel glömts kvar och blivit ingjuten i betongmaterialet. Regeln hade i sin tur transporterat fukt till golvmaterialet.

Det visade sig även att det saknades fuktbrytande folie mellan betongen och de organiska konstruktionsdelarna – trots att folie skulle finnas enligt husets ritningar.

Makarna stämde säljaren och krävde prisavdrag för de fukt- och rötangrepp som uppstått i huset.

Tingsrätten konstaterade att makarna vid köpet varit införstådda med att det handlade om en riskkonstruktion. Samtidigt hade det krävts förstörande ingrepp i huset för att upptäcka felen – något som normalt inte ska krävas inom ramen för köparens undersökningsplikt. Säljaren hade också uppgivit att det inte hade varit några fuktproblem i huset.

Med hänsyn till detta och till husets ritningar ansåg tingsrätten inte att köparna haft anledning att vidta ytterligare undersökningsåtgärder och bristerna utgjorde dolda fel i jordabalkens mening.

Säljaren ålades därför att betala närmare 100 000 kronor i prisavdrag, beräknat utifrån de åtgärdskostnader som föranletts av felen.

En rådman var skiljaktig och ansåg att köparna, till följd av en riskanalys, hade haft en utökad undersökningsplikt och att talan skulle ogillas eftersom felen inte hade varit dolda.

Hovrätten ansluter sig nu till majoritetens bedömning och fastställer tingsrättens dom utan några ändringar.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Du som köpare får ansvara för precis allt som går att upptäcka genom en normal undersökning – utan att skada fastigheten eller byggnaden på den. Det är därför en god idé att anlita en sakkunnig för att besikta fastigheten innan du slår till.

 

Foto: TT

Isak Bellman/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*