Fastighetsmäklarbranschen enad om ny tvistlösningsnämnd

Fastighetsmäklarbranschens två organisationer, Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarförbundet FMF, har nyligen undertecknat ett gemensamt remissvar för att skapa ett förbättrat tvisteförfarande för branschen i allmänhet och för konsumenterna i synnerhet.

Nya EU-direktiv slår fast att konsumenterna ska ha rätt att pröva sina krav utanför domstol. I Konsumenttvistutredningens betänkande “Förbättrad tvistlösning på Konsumentområdet” från juni i år är huvudspåret att Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), som idag prövar de flesta konsumenttvister gentemot fastighetsmäklare, ska fortsätta att vara huvudalternativ.

I utredningen framhålls dock att det finns utrymme för branschdrivna nämnder, förutsatt att en sådan nämnd uppfyller de kvalitetskrav som EU-direktivet ställer upp, och att regeringen efter särskild prövning beslutar att överlämna prövningen till nämnden.

Det sistnämnda har nu branschen tagit fasta på. I ett gemensamt remissvar förordas den redan existerande Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd (FRN).

”FRN är en etablerad och väl fungerande branschnämnd, som med viss anpassning skulle kunna godkännas som ett specialiserat alternativ till den mer generella ARN. En branschgemensam samling kring FRN skulle innebära att så gott som alla landets fastighetsmäklare skulle omfattas av FRN:s kompetens. I förlängningen skulle det leda till ett förbättrat tvistlösningsförfarande till nytta för både branschen och konsumenterna”, skriver Fastighetsmäklarförbundet FMF och Mäklarsamfundet i ett pressmeddelande.

Lagen om alternativ tvistlösning i konsumenttvister är avsedd att träda i kraft den första juli 2015, först därefter är det möjligt att ansöka om regeringens godkännande som alternativ tvistlösningsnämnd. Men arbetet med att anpassa verksamheten i dagens FRN börjar redan nu, och det beräknas vara klart i början av 2016.

– Det är vårt ansvar att hjälpa konsumenterna med tydlighet och kompetens i alla steg när en bostad ska köpas eller säljas, även när det uppstår tvist. Detta gör vi nu som en enad bransch, säger Anders Edmark, ordförande i Mäklarsamfundet.

Anders Edmark får medhåll av Pasha Sabouri, ordförande i FMF:

– Det är oerhört glädjande att vi i och med remissvaret har ett branschgemensamt mål att arbeta mot när det kommer till tvistlösning, det stärker branschen och skapar tydlighet gentemot konsumenterna, säger han i samma pressmeddelande.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Detta kommer att innebära förändringar på större delen av fastighetsmarknaden. Allt om Juridik kommer givetvis att rapportera om hur det påverkar dig och din verksamhet.

 

Foto: Henrik Montgomery/TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*