Fastighetsköpare får inte bygglov

Sedan köparna av tre fastigheter upptäckte att marken var förorenad stämde de säljarna och begärde prisavdrag. Kalmar tingsrätt beviljar nu avdrag – men med ett betydligt mindre belopp än vad köparna hade begärt.

Ett par köpte tre fastigheter där det från 1920-talet till mitten av 1960-talet hade bedrivits en handelsträdgård.

Efter köpet fick de reda på att marken uppvisade höga halter av såväl organiska bekämpningsmedel som metaller genom en miljöteknisk markundersökning. Paret stämde därför säljarna. De menade att föroreningarna utgjorde ett dolt fel och yrkade därför prisavdrag på köpeskillingen med 750 000 kronor.

Säljarna däremot menade att fastigheterna inte varit förorenade på ett sådant sätt att de kunde anses ha avvikit från vad makarna med fog hade kunnat förutsätta vid köpet. Om tingsrätten ändå skulle finna att fastigheterna varit behäftade med fel, så ansåg säljarna att dessa borde ha upptäckts av paret vid en undersökning av fastigheterna.

Tingsrätten konstaterar nu att marken varit förorenad vid köpet. I bedömningen har domstolen tagit hänsyn till att föroreningarna medfört att köparna nekats bygglov. Enligt tingsrätten har fastigheterna avvikit från vad paret med fog kunnat förutsätta vid köpet, det vill säga felet är abstrakt.

Rätten menar att eftersom det krävts en miljöteknisk undersökning för att upptäcka föroreningarna är felet att bedöma som dolt och ett prisavdrag bör därför beviljas. Domstolen anser dock inte att prisavdraget ska bestämmas till mer än 212 500 kronor.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Undersökningsplikten är vidsträckt vid köp av fastighet. Om du själv saknar kunskap i byggnadsfrågor är det därför en god idé att anlita en besiktningsman, även om denne ofta friskriver sig från ansvar för det fall att någonting missats under undersökningen.

 

Foto: TT

Emma Martinsson/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*