Vi uppdaterar vår site för att ge er en bättre kundupplevelse. Vid eventuella fel, kontakta gärna vår support på info@alltomjuridik.se så hjälper vi dig så fort vi kan.

Fasta säkerhetskontroller vid alla tingsrätter

Domstolsverket har utrett säkerheten i domstolarna för målsägande och vittnen och föreslår nu en rad åtgärder – bland annat fasta säkerhetskontroller på alla tingsrätter.

Domstolsverket har på uppdrag av regeringen utrett säkerheten i landets tingsrätter. Fokus vid utredningen har vilat på tingsrätterna eftersom det är främst här som målsägande och vittnen förekommer.

Vidare har utredningen koncentrerat sig på dels det arbete som bedrivs inom organisationen för att målsägande och vittnen ska vara trygga och säkra, dels på hur målsägande och vittnen upplever tryggheten och säkerheten.

Domstolsverkets rapport visar nu att säkerhetsnivån generellt höjts på tingsrätterna genom det säkerhetsarbete som bedrivits de senaste åren. Samtidigt upplever en del målsägande och vittnen en otrygghet. Domstolsverket föreslår därför ett antal förbättringsåtgärder för att öka både den faktiska och upplevda säkerheten.

Domstolsverket föreslår bland annat att alla tingsrätter ska ha fasta säkerhetskontroller på sikt. Bättre förutsättningar ska skapas för att målsägande och vittnen inte ska behöva konfronteras med tilltalade i samband med förhandling, till exempel genom fler separata samtalsrum. Tingsrätterna ska också fortsätta att utveckla sitt bemötandearbete för att målsägande och vittnen ska uppleva ökad trygghet i kontakten med och på plats i domstol. Bland annat ska de erbjuda mer information om säkerhets- och trygghetsåtgärder, och om rättsprocessen.

Domstolsverket vill även att arbetet med en ökad rekrytering av personal med ordningsvaktsförordnande ska fortsätta. De senaste fyra åren har antalet med ett sådant ansvar ökat med drygt 60 procent – från 80 till 125 personer i domstol, varav cirka 90 är anställda i tingsrätt.

Vad innebär detta i praktiken?

  • För att kunna införa fasta säkerhetskontroller på alla tingsrätter krävs även lagändring, vilket alltså kan vara att vänta inom en snar framtid.

 

Foto: TT

Ebba Wigerström/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2023 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli medlem gratis

Registrera dig och få tillgång till gratis kurser och avtalsmallar.
Samtycke*