8 juni, 2017

Fångade in skadat rådjur – döms för jaktbrott

En jägare som fångade in ett skadat rådjur har nu dömts för jaktbrott och ett bötesstraff på knappt 18 000 kronor, trots hans invändningar om nödrätt.

I januari 2016 påträffade en jägare, enligt egen utsago, ett skadat rådjur i närheten av Landskrona. Han undersökte rådjuret och upptäckte att det blödde från ett område under örat. Jägaren drog rådjuret till sin bil, lastade in det och körde iväg med ”avsikten att uppsöka veterinärvård” för det skadade rådjuret. Så småningom upptäckte han en tom jaktstuga med lamporna tända vid sidan av vägen. Enligt jägaren lämnade han rådjuret där med förhoppningen om att stugans ägare snart skulle komma tillbaka och körde sedan hem.

Vittnen har en annan bild av händelseförloppet

Två vittnen som befunnit sig samma område vid tidpunkten har en annan bild av händelseförloppet och menar att det istället rör sig om tjuvjakt. Snarare än att ha försökt hjälpa ett skadat rådjur tror vittnena att jägaren själv skjutit rådjuret och sedan burit in det i bilen för att ta hem det. Vittnena påstår sig ha hört en smäll från ett grovkalibrigt vapen. De har dessutom uppgett att de sett jägarens bil stå parkerad vid sidan av vägen flera gånger och att jägaren i samband med det betett sig ”märkligt”.

Jägaren åtalades senare vid Lunds tingsrätt för jaktbrott. Domstolen konstaterade inledningsvis att det inte går att utröna om jägaren faktiskt fällt rådjuret. Vittnenas berättelser var delvis motstridiga och den övriga bevisningen för knapphändig. Till följd av den bristande bevisningen i målet la domstolen därför jägarens egen berättelse till grund för händelseförloppet.

Fånga in vilt utgör jaktbrott

Jaktbrott består bland annat av att skjuta vilt utan tillstånd, men innefattar även att blott fånga in vilt på annans jaktområde utan tillstånd. Tingsrätten konstaterade därför att jägarens hantering av det skadade rådjuret utgjorde jaktbrott. Domstolen avfärdade även jägarens invändning om nödrätt. Jägaren var alltför kunnig och erfaren för att hans agerande skulle anses vara försvarligt, menar domstolen. Tingsrätten ansåg därför mannen vara skyldig till jaktbrott, och dömde honom till att betala böter om knappt 22 000 kronor.

Domen överklagades senare till Hovrätten över Skåne och Blekinge som fastställde domen men sänkte bötesbeloppet till 17 600 kronor. Den domen överklagades senare till Högsta domstolen som nu beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Hovrättens dom står därmed fast.

Vad innebär detta i praktiken?

  • För att nödrätt ska föreligga krävs att det aktuella agerandet har varit försvarligt. En persons kunnande och erfarenheter av liknande situationer vägs in i försvarlighetsbedömningen.
  • Jaktbrott utgörs inte endast av att skjuta vilt utan tillstånd, utan även andra handlingar faller in under brottet.

 

Foto: Mikael Fritzon/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Linus Ekström

linus.ekstrom@alltomjuridik.se