Kostnadsfritt webbinarium den 18 juni & 20 juni: VD-rollen Lagar & Skyldigheter

Fakturerade i flera led – upptaxeras med 500 000kr

En man som har arbetat som konsult för Ericsson förlorar mot Skatteverket i kammarrätten och upptaxeras med en halv miljon kronor. Orsaken är att han fakturerat i flera led.

Skatteverket bedömde att IT- konsultens inkomst hade varit cirka en halv miljon kronor högre än vad han hade deklarerat.

Konsulten hade arbetat för Ericsson AB men tjänsterna hade förmedlats och i avtalskedjan mellan konsulten och Ericsson fanns fem utländska bolag. Skatteverket bedömde att konstruktionen var fråga om ett skatteupplägg.

Skatteverkets beslut att upptaxera konsulten överklagades till Förvaltningsrätten i Malmö, som bedömde att även om det var rimligt att konsulten fått uppdraget som IT-konsult på Ericsson genom förmedlingsbolag framstod det som orimligt att så många bolag som fem hade varit behövliga för ändamålet.

Det framgick av fakturor att konsulten hade fakturerat ett cypriotsikt bolag 15,60 Euro per timme för sitt arbete. Det cypriotiska bolaget hade i sin tur fakturerat ett brittiskt bolag 52 Euro per timme.

Domstolen ansåg inte att konsulten hade kunnat motivera varför hans ersättning varit så låg i förhållande till det som det cypriotiska bolaget debiterat för hans arbete. Istället var det sannolikt att konsultens ersättning hade varit högre i verkligheten.

Förvaltningsrätten ansåg att Skatteverket hade styrkt att konsulten fått en högre ersättning som konsult än den han deklarerat. Vidare ansåg domstolen att Skatteverket hade styrkt att de handlingar som upprättats mellan bolagen och konsulten hade skett för att han skulle undgå beskattning av all sin inkomst i Sverige. Överklagandet avslogs därför.

Beslutet från Förvaltningsrätten överklagades.  Kammarrätten gör samma bedömning som Skatteverket och Förvaltningsrätten i fråga om beloppet avslås konsultens överklagande.

Beslutet kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD), men HFD meddelar sällan prövningstillstånd.

Vad innebär detta i praktiken?

 • Du kan överklaga dina skattebeslut från Skatteverket till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrättens beslut kan överklagas till Kammarrätten och vidare överklagan kan göras till Högsta förvaltningsdomstolen. Bara för att du har överklagat är det dock inte säkert att överinstansen väljer att pröva fallet. HFD tar sällan upp ärenden, såvida man inte anser att Kammarrätten dömt uppenbart fel eller att rättsläget är oklart i den aktuella frågan och att det behövs ett prejudikat.

 

Foto: Hasse Holmberg / TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Nils.

Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se 

 

Behöver du hjälp med ?

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation
genom att fylla i formuläret nedan!

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till denna kurs:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se denna viktiga kurs på mina sidor.

På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du kostnadsfritt har tillgång till:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*