Faderskap upphävt efter 57 år

Hovrätten upphäver en dom från februari 1957 där en man från Oxelösund förklarades vara pappa till en flicka. Mannen, som idag är 83 år gammal, nekas dock ersättning för de underhållsbidrag som har betalats.

Gotlands domsagas häradsrätt meddelade 1957 dom i ett mål mellan mannen och en kvinna. I domen förklarades mannen vara far till en dotter som kvinnan hade fött. Mannen dömdes också att betala underhåll för dottern.

Mannen ansökte år 2012 om resning av häradsrättens dom och pekade på att han de facto inte är far till dottern – en nu vuxen kvinna. Han styrkte detta med resultatet från en DNA-analys som hade utförts av ett laboratorium i USA.

Hovrätten ansåg dock inte att det var säkerställt att de prov som varit föremål för DNA-analysen kom från mannen och “dottern” och avslog därför resningsansökningen.

Mannen överklagade hovrättens beslut och åberopade ytterligare bevisning i Högsta domstolen – resultatet av en undersökning som hade utförts av Rättsmedicinalverket. Högsta domstolen undanröjde hovrättens beslut och visade målet åter till hovrätten för ny prövning.

Svea hovrätt konstaterar nu att den DNA-analys som gjorts visar att mannen inte är pappa till den nu vuxna kvinnan – även om “dotterns” mamma vidhåller att så är fallet.

Skäl för resning och att omedelbart ändra domen föreligger därför konstaterar hovrätten.

Mannen har bland annat begärt ersättning från staten för utgivna underhållsbidrag. Hovrätten konstaterar dock att han inte kan få det, och motiverar beslutet med att ersättning inte kan utgå för underhållsbidrag som betalats mer än tio år innan ansökan om ersättning kom in.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Mannen förlorar alltså sin möjlighet till ersättning då hans anspråk preskriberats. Detta sker i regel av alla fordringar efter 10 år, varför det är viktigt att agera snabbt i tvister.

 

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Johanna Haddäng/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Behöver du hjälp med ?

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation
genom att fylla i formuläret nedan!

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*