19 januari, 2015

Facket stängs ute från Polisens ledningsgrupper

Den nya rikspolischefen Dan Eliasson ger nu besked att facken inte kommer ha representanter i ledningsgrupperna för den nya Polismyndigheten. ”Obegripligt”, anser Polisförbundet.

Rikspolischefens beslut upprör fackliga representanter.

– För mig är det obegripligt, säger Sophia Willander, ordförande för Polisförbundet Region Syd, till Polistidningen.

Polisförbundet och andra fackliga organisationer har tidigare representerats i ledningsgrupperna inom Polismyndigheten. I och med det nya beslutet kommer istället fackens medverkan begränsas till den omfattning facken har rätt till enligt MBL, medbestämmandelagen. Konsekvensen av detta blir att facken får insyn senare i beslutsprocessen.

Enligt Polistidningen förklarar polismyndigheten beslutet med att det innebär att samarbetet mellan parterna sker på ett ”tydligt och strukturerat sätt i hela organisationen”.

Polisförbundets ordförande Lena Nitz säger dock till tidningen att beslutet att utesluta facken från ledningsgrupperna ger ”oroande signaler”.

Vad innebär detta i praktiken?

  •  Arbetsgivare och fack sluter ofta kollektivavtal om arbetstagarnas villkor. Om inget avtal sluts ger de arbetsrättsliga lagarna MBL och LAS en miniminivå för arbetstagarnas inflytande och rättigheter.

 

Foto: Janerik Henriksson / TT

 

Ebba Wigerström/Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se

Nils