Facebook får inte längre skicka dina personuppgifter till USA

EU-domstolen har nu konstaterat att EU-kommissionens beslut, som kallas ”Safe Harbor-avtalet”, är ogiltigt. Safe Harbor-avtalet gav Facebook, Google, Yahoo och andra stora internetföretag rätt att överföra sina europeiska användares personuppgifter till sina hemservrar i USA. Nu är det alltså slut med det.

Personuppgiftsöverföringar får i regel bara ske om mottagarlandet, i detta fall USA, säkerställer en ”adekvat skyddsnivå” för personuppgifterna. Detta anses inte USA göra i allmänhet.

Om det däremot finns företag i USA som självmant har antagit ett antal dataskyddsprinciper (de s.k. Safe Harbor-principerna) så anger beslutet att en överföring till USA är tillåten.

EU-domstolen anser dock att de grundläggande principerna om rätt till skydd för privatlivet ska väga tyngst.

EU-domstolen menar att nationell säkerhet och andra tunga principer i USA trumfar företagens frivilliga efterlevnad av Safe Harbor-principerna. Detta innebär att amerikanska organisationer som erhåller personuppgifter från EU är skyldiga att utan inskränkningar frångå Safe Harbor-principerna när de står i konflikt med exempelvis amerikanska regler.

En lagstiftning som ger amerikanska myndigheter generell åtkomst till EU-medborgares personuppgifter menar EU-domstolen kränker rätten till skydd för privatliv.

Dessutom anser domstolen att lagstiftningen, i vilken det inte föreskrivs någon möjlighet för enskilda att använda rättsmedel för att erhålla tillgång till, rätta eller radera uppgifter som rör dem, kränker den grundläggande rätten till effektivt domstolsskydd. Mot denna bakgrund ogiltigförklarar domstolen EU-kommissionens beslut.

Vad innebär detta i praktiken?

  • EU-domstolen är den främsta uttolkaren av EU-rätten. Detta innebär att endast EU-domstolen kan ogiltigförklara olika EU-beslut och EU-lagstiftningar. Effekten av detta är lite för tidig att sia om – men rent krasst får nu inte längre Facebook och andra internetföretag skicka över dina personnummer till sina servrar utanför EU.

 

Foto: Christine Olsson/TT
Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

nils webb

Nils Ivars/Sophia Lindstedt

nils.ivars@alltomjuridik.se 

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*