9 maj, 2014

F d advokat döms för grova ekobrott

En 56-årig man från Stockholmstrakten har under sin tid som advokat tagit flera miljoner kronor från ett klientmedelskonto för att betala sina advokatverksamhetskostnader. Han döms nu till över tre års fängelse samt att betala cirka tolv miljoner i skadestånd till en tidigare klient.

En 56-årig man från Stockholmstrakten som tidigare arbetat som advokat och drivit advokatverksamhet genom flera bolag åtalades för bland annat grov förskingring. Enligt åtalet hade mannen tagit flera miljoner kronor från klientmedelskontot hos bolagen för att betala kostnader i verksamheterna. Mannen, som idag arbetar som jurist, förnekade dock brott.

Tingsrätten konstaterar nu att mannen ensam haft sådan rådighet över medlen på klientmedelskontot att dessa och det råder enligt rätten heller inget tvivel om att mannen haft skyldighet att utge medlen eller att redovisa för dessa.

Rätten konstaterar också att den advokatverksamhet som mannen drivit inte har varit av stor omfattning och det antal klienter som funnits vid varje tillfälle har varit tämligen begränsat. Vilka huvudsakliga kostnader i form av löner, hyror och skatter som funnits i verksamheten kan mannen därför inte gärna ha varit okunnig om. Han måste också, enligt rätten, ha känt till vilka klienter bolagen haft.

Den invändning som mannen gjort om att han inte förstått att klientmedel tagits i anspråk för att betala kostnader i advokatverksamheten är därför enligt tingsrätten inte trovärdig.

Mannen döms därför nu för två fall av grov förskingring samt ett fall av grovt bokföringsbrott till tre år och tre månaders fängelse. Han ska också betala cirka tolv miljoner kronor i skadestånd till en av sina tidigare klienter. Dessutom meddelas han näringsförbud i fem år.

Vad innebär detta i praktiken?

  • När du innehar medel för annan har du i regel redovisningsskyldighet för dem. Det innebär att du är skyldig att kunna redovisa för var dessa pengar (eller andra medel) finns eller hur de har spenderats. Att bryta mot sin redovisningsskyldighet kan ge både straffrättsliga och civilrättsliga konsekvenser – varför det är viktigt att alltid sköta sin bokföring.

 

Foto: Therese Jahnson / TT

Vanja Eriksson/Eva Clasö

vanja.eriksson@blendow.se