25 februari, 2015

Sveriges banker kan slippa portomoms

Sveriges portomomsregler kan strida mot EU-direktiv. EU-kommissionen har därför nu stämt svenska staten vid EU-domstolen, som kan bli återbetalningsskyldiga för belopp i miljardklassen.

Enligt Kommissionen ska företag som saknar momsplikt på sina produkter inte behöva betala moms. Detta stödjer Kommissionen på ett EU-direktiv från 1992, som handlar om inrättandet av en inre marknad för postsystemet.

Kommissionen pekar särskilt ut banker och försäkringsbolag som företag som bör slippa portomoms.

Nordea och försäkringsbolaget IF har båda vänt sig till Justitiekanslern (JK) och krävt skadestånd, men båda företagen har fått avslag på sina ansökningar. JK menar att lagstiftningen är otydlig, och att en ny anmälan kan göras efter avgörandet, som förväntas komma i år.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Svensk lag ska tolkas fördragskonformt, alltså så den överensstämmer med EU:s lagstiftning och direktiv.
  • Står den svenska lagen i strid med något i EU:s reglering har EU:s reglering företräde.

 

Foto: Claudio Bresciani/TT

Jaqueline Balcer Bednarska/Ellen Sjöberg

ellen.sjoberg@alltomjuridik.se

Ellen_sjoberg_130_87