16 maj, 2015

Ericsson mot Apple i multinationell patenttvist

Storbolagen Ericsson och Apple är i tvist angående patent. Ericsson har stämt Apple i USA tidigare under våren – och nu har tvisten tagit sig till de europeiska domstolarna. Patenttvister är en typ av tvist som ibland kan leda till astronomiska summor i skadestånd.

Telekom- och IT-jättarna Ericsson och Apple har under våren råkat i juridisk konflikt.

Börsen.se rapporterar att Apples licensavtal med Ericsson löpte ut i januari. Trots två års förhandlingar, hade man inte kunnat enas om ett nytt avtal. Ericsson sökte därför ett oberoende utlåtande från domstol för att avgöra om deras licenserbjudande var rimligt.

I januari lät Apple stämma Ericsson i Kalifornien på grund av licensavtalets orimligt höga avgifter. Apple ville få domstolsbeslut på att Ericssons bud var oskäligt högt. Ericsson kontrade med att ansöka om stämning av Apple i en distriktsdomstol i Texas.

Tvisten når Europa
Ericsson skriver i ett pressmeddelande att man nu har stämt Apple i Tyskland, Storbritannien och Nederländerna.

Ericsson grundar sin talan på att Apples licensavtal har löpt ut och att Apple därmed säljer produkter som använder Ericssons patenterade system, utan att Apple för närvarande har licens att göra så. Ericsson vill att domstolarna ska fälla Apple för patentintrång.

We are confident the courts in Germany, the UK and the Netherlands will be able to help us resolve this matter in a fair manner, säger Kasim Alfalahi, Chief Intellectual Property Officer på Ericsson.

Hur fungerar det här i praktiken?

  • Patent är geografiskt begränsade. Detta innebär att du måste söka patent i varje land du vill ha ensamrätt på din uppfinning (Detta är något förenklat, det går att söka vissa internationella patent). Det är därför Ericsson och Apple kan stämma varandra i olika länder och delstater – därför att patentet är självständigt gällande i varje region. Rent konkret kan detta innebära att domstolen i Tyskland bifaller Ericssons talan, medan domstolen i Nederländerna avslår talan. I praktiken dömer domstolarna dock mycket lika, i synnerhet de stater som är EU-medlemmar och därmed har delvis samma patentregler.

 

  • I grunden har inte Ericsson någon skyldighet att gå Apple till mötes. Den som innehar ett patent har ensamrätt till patentet och är fri att själv välja om någon annan ska få använda uppfinningen. Det finns dock vissa begränsningar. Ibland kan domstol besluta om s.k tvångslicens, exempelvis därför att det finns ett stort samhällsintresse av att fler än patenthavaren ska få nyttja patentet. Ett typexempel är att om patenthavaren väljer att inte lansera sitt patent i Sverige, så kan andra aktörer kräva att få tvångslicens till patentet för att kunna lansera patentet på den svenska marknaden. Det finns också en del andra vägar för att tvinga fram en licens, till ett skäligt pris – och det är detta som Apple försöker göra i förevarande fall. Läs mer här >>

 

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Nils.

Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se