Entreprenadförhållandet var avgörande för avhjälpandekostnader

Efter fel i ett projekt där det blev stopp i ett antal rör ville entreprenören ha ersättning från utföraren för avhjälpandekostnader. Utföraren påstår att entreprenören är ansvarig för skadorna, medan entreprenören anser att utföraren är ansvarig. Tingsrätten prövar om det funnits ett entreprenadförhållande för att bedöma ansvarsfrågan.

Personal från ett åkeri utförde arbete på rör i ett projekt där ett byggbolag var entreprenör. Det blev stopp i rören på flera adresser där personal från åkeriet hade arbetat. Åkeriet erbjöds möjlighet att avhjälpa skadorna, men åkeriet ville inte. På grund av detta valde entreprenören att kräva pengar, drygt sju miljoner kronor, i domstol för att avhjälpa felen på egen hand.

Under projektet tillhandahöll entreprenören material och åkeriet tillhandahöll personal samt maskiner. Åkeriet fakturerade entreprenören för arbetet per timme. Enligt entreprenören har åkeriet utfört underentreprenadarbeten, men under egen arbetsledning. Entreprenören anser också att åkeriet inte har följt entreprenörens ritningar, vilket resulterade i skador i rör som åkeriet installerade, som de nu är ansvariga för. Åkeriet anser däremot att de endast tillhandahållit arbetskraft i form av personaluthyrning och utfört arbeten under entreprenörens arbetsledning. Åkeriet påstår alltså att entreprenören är ansvarig för eventuella fel i det utförda arbetet.

Tingsrätten presenterade några omständigheter som talar för att ett entreprenadförhållande föreligger. Bland annat att entreprenören står för arbetsledningen, avgör arbetsstyrkans sammansättning samt kontrollerar arbetstider och arbetsresultatet. Även att arbetet avser en klart avgränsad arbetsuppgift, att entreprenören tillhandahåller material, verktyg och maskiner, att arbetsuppgiften skiljer sig från vad beställaren sysselsätter sin ordinarie arbetsstyrka med samt att ersättning utgår enligt fast pris.

Sammantaget finns omständigheter i fallet som enligt tingsrätten talar för att ett entreprenadförhållande föreligger, trots att parterna är oense i flera delar hur det faktiskt låg till. Åkeriet är därmed skyldig att betala nästan 5,7 miljoner kronor exklusive moms till entreprenören för avhjälpandekostnader.

__________________________________

Författare: Stephanie Ohlsson, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Hasse Holmberg / SCANPIX

Behöver du hjälp med ?

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation
genom att fylla i formuläret nedan!

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*