24 september, 2021

Entreprenadförhållandet var avgörande för avhjälpandekostnader

Efter fel i ett projekt där det blev stopp i ett antal rör ville entreprenören ha ersättning från utföraren för avhjälpandekostnader. Utföraren påstår att entreprenören är ansvarig för skadorna, medan entreprenören anser att utföraren är ansvarig. Tingsrätten prövar om det funnits ett entreprenadförhållande för att bedöma ansvarsfrågan.

Personal från ett åkeri utförde arbete på rör i ett projekt där ett byggbolag var entreprenör. Det blev stopp i rören på flera adresser där personal från åkeriet hade arbetat. Åkeriet erbjöds möjlighet att avhjälpa skadorna, men åkeriet ville inte. På grund av detta valde entreprenören att kräva pengar, drygt sju miljoner kronor, i domstol för att avhjälpa felen på egen hand.

Under projektet tillhandahöll entreprenören material och åkeriet tillhandahöll personal samt maskiner. Åkeriet fakturerade entreprenören för arbetet per timme. Enligt entreprenören har åkeriet utfört underentreprenadarbeten, men under egen arbetsledning. Entreprenören anser också att åkeriet inte har följt entreprenörens ritningar, vilket resulterade i skador i rör som åkeriet installerade, som de nu är ansvariga för. Åkeriet anser däremot att de endast tillhandahållit arbetskraft i form av personaluthyrning och utfört arbeten under entreprenörens arbetsledning. Åkeriet påstår alltså att entreprenören är ansvarig för eventuella fel i det utförda arbetet.

Tingsrätten presenterade några omständigheter som talar för att ett entreprenadförhållande föreligger. Bland annat att entreprenören står för arbetsledningen, avgör arbetsstyrkans sammansättning samt kontrollerar arbetstider och arbetsresultatet. Även att arbetet avser en klart avgränsad arbetsuppgift, att entreprenören tillhandahåller material, verktyg och maskiner, att arbetsuppgiften skiljer sig från vad beställaren sysselsätter sin ordinarie arbetsstyrka med samt att ersättning utgår enligt fast pris.

Sammantaget finns omständigheter i fallet som enligt tingsrätten talar för att ett entreprenadförhållande föreligger, trots att parterna är oense i flera delar hur det faktiskt låg till. Åkeriet är därmed skyldig att betala nästan 5,7 miljoner kronor exklusive moms till entreprenören för avhjälpandekostnader.

__________________________________

Författare: Stephanie Ohlsson, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Hasse Holmberg / SCANPIX