27 augusti, 2014

Elev hotade skolans rektor

En 15-årig gymnasieelev i Karlskrona kommun som uttalat till sin klassföreståndare att skolans rektor ”borde få en kula i huvudet” frias för olaga hot. Anledningen är att det enligt tingsrätten inte är utrett att eleven hade för avsikt, eller borde ha räknat med, att läraren skulle berätta om hotet för rektorn.

En 15-årig gymnasieelev åtalades för olaga hot sedan han till sin klassföreståndare sagt att skolans rektor ”borde få en kula i huvudet”. Läraren, som vittnar om att pojken var upprörd och arg vid tillfället, berättade senare för rektorn vad eleven sagt.

Tingsrätten konstaterar att hotet, ”trots sin vaghet”, är av sådan karaktär att rektorn kunde förväntas känna allvarlig rädsla för sin personliga säkerhet.

Men med hänsyn till att pojken gjorde uttalandet under affekt och med beaktande av att hans ”ungdomliga oförstånd” är det enligt tingsrätten inte utrett att han hade för avsikt, eller borde ha räknat med, att läraren skulle föra hotet vidare till rektorn. Pojken frias nu därför.

En skiljaktig nämndeman anser att pojken borde ha räknat med att hotet skulle komma att vidarebefordras till rektorn och att han därför ska dömas enligt åtalet.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Att pojken inte döms för uttalandet innebär inte att det inte kommer att leda till andra konsekvenser – exempelvis avstängning från skolan i fråga.

 

Foto: TT

Johanna Haddäng/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se