13 februari, 2015

Väktarvåldet i Malmö: Hur fungerar övervåld juridiskt?

Den nye rikspolischefen Dan Eliasson anser att det kan finnas anledning att utvärdera ordningsvakters utbildning. Detta säger han efter den uppmärksammade film som visar hur ett barn frihetsberövas med våld av två ordningsvakter på Malmö centralstation.

 

Bakgrund

Bakgrunden till händelsen är att två pojkar, nio och tolv år gamla, hade på måndagen avvikit från ett så kallat HVB-hem, hem för vård och boende, där de bodde under tiden de väntade på beslut om asyl i Sverige. Efter att pojkarna plankat på tåget omhändertogs de under våldsamma former av ordningsvakter på Malmö Centralstation. En film som är tagen av ett vittne publicerades av tidningen Sydsvenskan och har fått stor spridning.

Flera personer polisanmälde ordningsvakterna efter det till synes brutala ingripandet. Efter händelsen polisanmälde vakterna de två pojkarna för våld mot tjänsteman men anmälan lades ner på grund av pojkarnas låga ålder. Barn under 15 år kan inte straffas och därför ledde inte anmälan till något åtal, även om barnen de facto begått våld mot tjänsteman.

När det gällde vakternas agerande ansåg polisen först inte att det fanns någon anledning att utreda huruvida något brott begåtts i samband med ingripandet.Först efter att det kommit in flera anmälningar från privatpersoner som sett filmen beslutade polisen att inleda en förundersökning mot vakterna.

Ordningsvakter utbildas av polisen. Sedan 2012 ingår information om Barnkonventionen i utbildningen. Efter att ha sett filmen kontaktade barnombudsmannen Fredrik Malmberg rikspolischefen Dan Eliasson. Han skriver: ”Min fråga till Dan Eliasson är om denna förändring i utbildningen har utvärderats och om han tycker att ytterligare åtgärder behövs i grund- samt fortbildningen av ordningsvakter.”

Rikspolischefen har nu svarat BO i ett öppet brev. Han skriver att filmen väcker starka känslor: ”Det är ju ett barn inblandat i denna händelse och bilderna lämnar ingen oberörd.”

Angående utbildningen av ordningsvakter skriver rikspolischefen:
”Den som arbetar som ordningsvakt ska veta att det finns andra regler när man ingriper mot barn, till exempel att barn inte får tas i förvar och att barn måste hanteras mer varsamt med beaktande av barns bästa. Utbildningen är föremål för ständig utveckling utifrån aktuella händelser eftersom man arbetar med verkliga scenarier. Eftersom Barnkonventionen varit del av utbildningen och regelverket i tre år kan det nu finnas anledning att utvärdera det. Jag kommer att ta frågan vidare med mina medarbetare.”

Våldsmonopolet

Polisers våldsutövning i tjänsten regleras i huvudsak i 10 § polislagen. Ordningsvakter har samma befogenheter, enligt 29 § polislagen.

Av 10 § framgår att en polis får använda våld för att exempelvis häkta eller anhålla en person, eller hålla personen. I fallet på Malmö central fanns order om att pojkarna skulle omhändertas. Dessutom ska pojkarna enligt uppgift ha använt våld tillbaka mot ordningsvakterna. Alltså finns lagligt stöd för ordningsvakterna att använda våld.

Däremot måste alltid poliser/ordningsvakter använda proportionerligt våld. En sådan avvägning måste alltid göras i varje enskilt fall och är en relativt knepig juridisk process.
Det kan tyckas se brutalt ut, men om det rört sig om övervåld eller inte är inte självklart – och frågan kommer utredas av åklagare, nu i och med att en förundersökning har inletts. Läggs förundersökningen ner är det för att åklagaren helt kan avfärda att det rört sig om övervåld.

 

Vad innebär detta i praktiken?

  • Poliser och ordningsvakter får använda våld i proportion till syftet med agerandet. Skulle det röra sig om uppenbart övervåld kan den utsatte få skadestånd från staten.
  • Även om ordningsvakten använt ”för mycket” våld kan det hända att han personligen frias från ansvar eftersom han följt order.

 

Här kan du se filmen.

demonstration_vald

Foto: Lars Pedersen / TT

Nils.

Nils Ivars/Jaqueline Balcer Bednarska

nils.ivars@alltomjuridik.se