10 mars, 2015

E-cigaretter klassas som läkemedel

Kammarrätten i Stockholm har slagit fast att det krävs godkännande av Läkemedelsverket för att sälja e-cigaretter. Detta då mängden nikotin i cigaretterna gör produkten till ett läkemedel.

Läkemedelsverket förbjöd hösten 2013 ett företag att sälja e-cigaretter, med motiveringen att e-cigaretterna klassas som läkemedel enligt läkemedelslagen och därmed behöver godkännande för att få säljas.

Bolaget i fråga överklagade beslutet och menade att e-cigaretterna inte uppfyllde kriterierna för att klassas som läkemedel, och därför inte behövs ett godkännande för att få sälja dem. Bolaget ansåg också att e-cigaretter ska ses som njutningsmedel som kan ersätta vanliga cigaretter.

Förvaltningsrätten i Uppsala gick dock på Läkemedelsverkets linje, och slog fast förbudet.

Kammarrätten i Stockholm slår nu fast att e-cigaretter omfattas av reglerna i läkemedelslagen och att det därför krävs ett godkännande från Läkemedelsverket innan de får säljas i Sverige.

Domstolen menar att e-cigaretterna innehåller nikotin som tas upp av kroppen vid användningen. Nikotin har en farmakologisk påverkan på kroppen och produkterna används bland annat för rökavvänjning och för att lindra tobaksabstinens.

Ett kammarrättsråd var dock skiljaktig och anser inte att e-cigaretterna ska klassas som läkemedel.

Vad innebär detta i praktiken?

 

Foto: Nam Y. Huh/TT

Jaqueline Balcer Bednarska/Ellen Sjöberg

ellen.sjoberg@alltomjuridik.se

Ellen_sjoberg_130_87