Dyrt för köpare att inte undersöka fastighet ordentligt

Enligt tingsrätten hade en köpare inte uppfyllt sin undersökningsplikt vid fastighetsköp. Köparen ville ha ersättning för dolda fel trots att vissa fel kunde upptäckas och att besiktningsmannen påpekade brister. Kvinnan fick 240 000 kr i ersättning, men ska betala rättegångskostnader på 4,3 miljoner kr.

En kvinna köpte ett hus för 12,5 miljoner kr av ett par. Kvinnan stämde paret i tingsrätten och ville ha 10,5 miljoner kr för olika fel på fastigheten. Det var inte möjligt att upptäcka felen vid en synlig besiktning enligt kvinnan, utan för att hitta felen behövde hon göra förstörande ingrepp. På grund av detta ansåg kvinnan att felen var dolda och att hon därför hade rätt till ersättning. Bland annat ska det ha varit fel i bjälklaget, fel i taket och fel i el- och VVS-installationer. Paret tyckte inte att kvinnan hade rätt till ersättning då felen inte varit dolda.

Om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller om den annars avviker från vad en köpare kunnat förutsätta vid köpet har köparen enligt jordabalken rätt att göra avdrag på köpbeloppet. Köparen får dock inte påstå ett fel som köparen borde ha upptäckt vid en
undersökning av fastigheten. Det ska med andra ord vara ett dolt fel för att få ersättning eller avdrag enligt lagen. Det är alltså viktigt att köparen noga undersöker fastigheten före köpet. Finns “symtom” på fel utökas undersökningsplikten, likaså om en besiktningsman gjort påpekanden i protokollet.

I fallet hade kvinnan inte undersökt fastigheten tillräckligt noga enligt tingsrätten. Vissa brister hade hon kunnat upptäcka om hon bara undersökte lite mer noggrant. Vissa delar hade till och med en besiktningsman uppmärksammat henne om. Endast 240 000 kr motsvarade dolda fel enligt tingsrätten och kvinnan kunde därför inte få mer i ersättning. Däremot var hon tvungen att betala parets rättegångskostnader på 4,3 miljoner kr.

___________________________________

Författare: Stephanie Ohlsson, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Jessica Gow / TT

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli medlem gratis

Registrera dig och få tillgång till gratis kurser och avtalsmallar.
Samtycke*