Dyrt att inte uppfylla garantivillkoren i överlåtelseavtal

I samband med en överlåtelse av en krogverksamhet skrev köparna och säljarna på ett avtal. Avtalet innehöll en del garantivillkor så som att skulderna inte fick överstiga ett visst belopp och att säljarna inte fick utelämna information som hade betydelse för köpet. Enligt tingsrätten har säljarna brutit mot garantivillkoren och ska betala nästan 900 000 kr till köparna.

Två säljare ingick ett köpeavtal om att överlåta en krogrörelse till tre köpare. Kostnaden för överlåtelsen var en krona. I avtalet fanns det olika garantivillkor. Där stod bland annat att säljaren ska betala alla skulder, förutom obetalda fakturor på nästan 700 000 kr. Därutöver att bolaget (krogen) vid tillträdesdagen skulle uppfylla alla myndighetskrav och att säljarna inte fick undanhålla köparna information om bolaget som skulle ha betydelse för köpet.

Efter tillträdesdagen fick köparna reda på att skulderna i bolaget översteg beloppet på 700 000 kr. Köparna ansåg därför att säljarna skulle ersätta köparna med det överskjutande beloppet. Utöver skulderna ville köparna även ha ersättning för att montera ett sprinklersystem. Detta på grund av att räddningstjänsten innan tillträdet hade meddelat säljarna att bolaget behövde installera ett sprinklersystem för att fortsätta sin verksamhet. Köparna ansåg att säljarna aldrig informerade köparna om detta.

Enligt tingsrätten fanns det större skulder i bolaget än vad avtalet garanterade. Säljarna har därför brutit mot garantin i avtalet och det föreligger ett köprättsligt fel. Eftersom aktier är lös egendom är köplagen tillämplig. Säljarna ska därför ersätta köparna med det överskjutande beloppet.

Tingsrätten anser också att säljarna inte har brutit mot myndighetskravet i avtalet. Detta för att det inte är visat att verksamheten bröt mot några föreskrifter samt att det inte fanns något utfärdat föreläggande från räddningstjänsten vid tillträdet. Däremot har säljarna inte kunnat bevisa att köparna vetat om kravet på sprinklers innan tillträdet. Säljarna har därför brutit mot informationsgarantin i avtalet vilket också innebär ett köprättsligt fel. Köparna har enligt tingsrätten rätt till skadestånd trots att bolaget ännu inte haft någon kostnad för sprinklerinstallationen.

Sammantaget ska säljarna betala nästan 900 000 kr för att inte ha uppfyllt garantivillkoren enligt avtalet.

________________________________

Författare: Stephanie Ohlsson, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Fredrik Sandberg

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*