Dyrt att inte hämta stallhästar

En norsk man ingick ett avtal med en svensk stallägare om att ha tre travhästar ståendes i stallägarens stall. Avtalet sades upp och stallägaren bad den norska mannen att hämta hästarna, vilket inte skedde. Tingsrätten dömer därför mannen att betala närmare 400 000 kr för hästarnas stallplatser.

Ett muntligt avtal ingicks om att en norsk man mot betalning skulle ha tre hästar ståendes i ett svenskt stall. Den norska mannen stod registrerad på en av hästarna, medan de andra hästarna var registrerade på hans exfru och en annan nära släkting till honom. Avtalet sades upp och stallägaren bad att hästarna skulle hämtas. Den norska mannen hämtade aldrig hästarna.

Eftersom hästarna står kvar hos stallägaren kan han inte hyra ut stallplatserna till andra. Stallägaren anser därför att han har drabbats av en ekonomisk skada som motsvarar intäkterna att ha tre hästar uppställda i sitt stall. Det vill säga personer som betalar för sina stallplatser.

Den norska mannen anser att de tre hästarna inte ägs av honom, vilket gör att han inte är betalningsskyldig. Inte ens den häst som är registrerad på honom är hans, eftersom han gav bort den för flera år sedan till exfruns dotter. Mannen menar att han inte får inte hämta hästarna, eftersom de inte är hans och han kan därför inte ansvara för några skador. Stallägaren borde kollat upp vem som är hästarnas egentliga ägare och kontaktat dessa, påstår mannen.

Tingsrätten bedömer att stallägaren har gjort vad denna kunnat för att begränsa sin skada genom att kräva mannen att hämta tillbaka hästarna. Dels för att mannen själv var registrerad på en av hästarna, dels att de andra hästarna var registrerade på personer i hans närhet. Mot bakgrund av det ska den norska mannen betala skadestånd till stallägaren för den ekonomiska skada som uppkommit efter att avtalet sagts upp, på grund av att hästarna inte hämtades.

__________________________________

Författare: Stephanie Ohlsson, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Lise Åserud / SCANPIX

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*