11 maj, 2014

Skadestånd efter grundlagsbrott

Det är Domstolsverket och Skatteverket som ska stå för det skadestånd på 100 000 kronor som HD nyligen dömde ut till Blake Pettersson för att han blivit av med sitt medborgarskap i strid med grundlagen. Det har justitiekanslern Anna Skarhed nu beslutat.

Blake Petterson var under fyra och ett halvt år av med sitt svenska medborgarskap eftersom det vid ett faderskapstest visade sig att hans svenske ”pappa” i själva verket inte var hans biologiska pappa. Hans mamma var brittisk medborgare. Beslutet fattades av Skatteverket.

Blake Pettersson var dock uppväxt i Sverige och vände sig till dåvarande länsrätten som fastställde Skatteverkets beslut. Kammarrätten gick på samma linje men i dåvarande Regeringsrätten – nuvarande Högsta förvaltningsdomstolen – blev det ändring.

Regeringsrätten slog fast att detta stod i strid med svensk grundlag och Blake Pettersson fick därför tillbaka sitt medborgarskap. Med hjälp av juristerna på stiftelsen Centrum för rättvisa drev han sedan en process mot staten för att få skadestånd.

Justitiekanslern motsatte sig detta och Blake Pettersson förlorade i både tingsrätten och hovrätten – som båda ansåg att staten inte kunde vara skadeståndsskyldig för brott mot den svenska grundlagen, regeringsformen.

Blake Pettersson vann dock nyligen målet i Högsta domstolen som slog fast att han skulle få 100 000 kronor i skadestånd.

Justitiekanslern har nu beslutat att de är Skatteverket och Domstolsverket som ska dela på kostnaderna för skadeståndet samt Blake Petterssons rättegångskostnader.

Justitiekanslern Anna Skarhed skriver i sitt beslut:

”Beslutet om avregistrering (av medborgarskapet) har fattats av dåvarande skattemyndigheten och har fastställts av dåvarande länsrätten och kammarrätten. Skatteverket och Domstolsverket bör mot denna bakgrund ansvara för att ersättningen betalas ut med hälften vardera.”

Foto: TT

Vanja Eriksson/Johanna Haddäng

vanja.eriksson@blendow.se