Domstol läxar upp Domstolsverket

Nu har Kammarrätten i Jönköping fastslagit att Domstolsverket – alltså den myndighet som Kammarrätten själv har ett nära samband med – har gjort fel i en offentlig upphandling. Slutsatsen kan sammanfattas som att onormalt låga priser inte är grund för att neka ett anbud.

Domstolsverket gjorde en offentlig upphandling avseende IT-konsulter. Två bolag, ett moder- och ett dotterbolag, överklagade Domstolsverkets upphandling.

Upphandlingen skulle ske utifrån lägsta pris, vilket bolagen menade att de haft. Ändå hade Domstolsverket valt ett annat anbud.

Domstolsverket motiverade sitt agerande med att de två bolagens anbud hade varit onormalt låga och inte seriöst menade.

Förvaltningsrätten i Jönköping gav Domstolsverket rätt, medan Kammarrätten nu gör en annan bedömning.

Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedömning att myndigheten har haft fog för att begära förklaring till bolagets låga anbud. Domstolsverket har dock begärt förklaring till de låga anbudet och sedan avfärdat bolagens förklaring och kalkyler. Detta strider mot likabehandlingsprincipen konstaterar hovrätten och underkänner de grunder som Domstolsverket pekat på för att ifrågasätta anbudets seriositet.

Kammarrätten ändrar därför förvaltningsrättens dom och beslutar att Domstolsverkets upphandling får avslutas först efter rättelse.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Alla offentliga myndigheter och organ måste följa LOU – lagen om offentlig upphandling. Om du som anbudsgivare anser att en upphandling inte gjorts i enlighet med reglerna kan du begära att detta prövas i förvaltningsdomstol.

 

Foto: Christine Olsson /TT
Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

 

nils webb

Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se 

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*