Domare anställde sin dotter

JO finner inte något skäl att kritisera den rådman vid Mora tingsrätt som under sin tid som tillförordnad lagman 2011 anställde sin tonårsdotter som sommarvikarie vid tingsrätten.

I juli förra året inkom en anmälan till JO med klagomål mot en rådman vid Mora tingsrätt. Enligt anmälaren skulle hon vid fyra tillfällen under år 2011 ha beslutat att, under begränsade perioder, anställa sin dotter som sommarvikarie vid tingsrätten.

Tingsrätten uppmanades att, med anledning av bestämmelserna i förvaltnings­lagen, redogöra för handläggningen av de aktuella anställningarna. Tingsrätten skulle även redovisa sin bedömning av det som hade kommit fram.

Enligt lagmannen gjorde den aktuella rådmannen bedömningen att hennes dotter var lämplig. Han skriver i yttrandet att han inte ifrågasätter den bedömningen med hänsyn till vad han ”erfarit av dotterns arbets­förmåga och skicklighet vid senare anställningar vid tingsrätten”.

Med anledning av detta anser han inte att tillvägagångssättet vid tillsättningen ska klandras.

Vad gäller frågan om jäv skriver lagmannen att situationen på tingsrätten var mycket turbulent under våren år 2011. Rådmannen arbetade som ensam ordinarie domare på tingsrätten och domstolen var, enligt mångas bedömning, på väg att läggas ned. Rådmannen hade i den uppkomna situationen att välja mellan att inte ta in någon sommarvikarie eller att anställa sin dotter. Att inte anställa någon sommarvikarie hade inneburit att viktiga arbetsuppgifter blivit ogjorda eller att arbetssituationen för personalen försämrats.

Lagmannen skriver att rådmannen gjorde bedömningen att det var nödvändigt att ta in en semestervikarie för att verksamheten skulle fungera över sommaren, och att han anser att denna bedömning var riktig.

Jäv är en rätts- eller beslutssituation där en person kan tänkas vara partisk eller där det finns någon särskild omständighet som kan rubba förtroendet för personens opartiskhet. Den som invändningen riktas mot kallas jävig. En jävig person får inte delta i beslutet i fråga eller i förberedelserna för beslutet. För att jäv ska föreligga krävs det inte att personen är partisk utan bara att situationen är sådan att det typiskt sett finns skäl att misstänka partiskhet, vilket inte alltid är helt oproblematiskt.

Även om en jävssituation i normalfallet förelåg så anser lagmannen därför att rådmannens bedömning att hon kunde fatta beslut i anställningsärendet inte var felaktig, skriver lagmannen i yttrandet till JO.

JO går nu på deras linje och skriver i sitt beslut är att man, med hänsyn till vad tingsrätten har angivit i sitt yttrande, inte finner något skäl att kritisera rådmannen.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Både tjänstemän och förtroendevalda kan vara jäviga. Den som anser sig jävig ska själv anmäla detta och får inte delta i handläggningen av ärendet, alltså inte heller i förberedelserna för beslut. Om en jävig person deltagit i handläggningen kan domen eller beslutet upphävas om någon överklagar. Undantag finns för brådskande ärenden och där frågan om jäv uppenbart är utan betydelse. Om jävsfrågan inte uppmärksammas eller inte påtalas eller åberopas sker ingenting med automatik.

 

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*