Dolda fel omfattas inte av upplysningsplikt

Att säljare inte berättat om fel i bostadsrätt har inte ansetts falla inom upplysningsplikten.

Ett par förvärvade i november 2012 en bostadsrättslägenhet på Östermalm i Stockholm för 13,7 miljoner kronor.

Efter tillträdet till lägenheten märkte köparna att många av lägenhetens våtutrymmen var behäftade med fel. Köparna menade bland annat att duschrummet med tillhörande bastu inte var fackmannamässigt uppfört, att det förekom en ”elak lukt” vid användande av golvvärme i badrummet, att väggkakel hade använts till golv i tvättstugan samt att ventilation och elinstallationer var bristfälliga.

Lägenheten hade sålts i ”befintligt skick”, men säljaren hade enligt köparna gett dem upplysningar som gjorde att de inte hade anledning att anta att något fel skulle föreligga. Felen hade varit dolda för köparna, vilket gjorde det omöjligt för dem att upptäcka felen trots att de hade gjort en noggrann undersökning före köpet och därmed hade fullgjort sin undersökningsplikt, menade köparna.

Säljaren hävdade att det inte förelåg några köprättsliga fel eftersom lägenheten hade sålts i ”befintligt skick”. De påstådda felen borde enligt säljaren dessutom ha upptäckts eftersom köparna uppmanades att vidta en noggrann undersökning före köpet och de hade därmed en mer långtgående undersökningsplikt.

Stockholms tingsrätt finner nu att lägenheten vid överlåtelsetillfället inte var behäftad med något köprättsligt fel och dömer därför till fördel för säljaren. De omständigheter som har påståtts av köparna utgör inte sådana väsentliga förhållanden rörande lägenhetens egenskaper som kan grunda en upplysningsplikt för säljaren – oavsett om de har förelegat vid köpet eller inte, slår tingsrätten fast. Köparna åläggs nu ersätta säljarens rättegångskostnad med drygt en halv miljon kronor.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Att en vara är såld i befintligt skick innebär att den säljs precis som den är, och det kan därför innefatta fel. Vanligtvis får köparen då stå för reparation eller andra åtgärder själv.
  • Det finns dock undantag som gör att ersättning kan utgå vid köp av bostadsrätt som sålts i befintligt skick. Lämnar säljaren uppgifter som uppenbart inte överensstämmer med felet så kan ersättning utgå. I det här fallet konstaterade dock tingsrätten att de uppgifter som säljaren lämnade inte var sådana som skulle ha omfattats av upplysningsplikten.

 

Foto: TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Frida Jonsson/Ellen Sjöberg

ellen.sjoberg@alltomjuridik.se

Ellen_sjoberg_130_87

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*