Kostnadsfritt webbinarium den 18 juni & 20 juni: VD-rollen Lagar & Skyldigheter

Dödsbo vann familjetvist om såld bil

En man hjälpte sin farbror sälja farbroderns bil. Efter att farbrodern avlidit krävde dödsboet brorsonen på köpeskillingen för bilen. Brorsonen menade att han hade vidarebefordrat den mottagna ersättningen, medan dödsboet menade att pengarna från bilförsäljningen aldrig hade betalats ut.

Ett dödsbo väckte talan vid Uppsala tingsrätt mot den avlidnes brorson. Dödsbodelägarna var alltså släktingar till brorsonen som de lät stämma på drygt 175 000 kronor.

Bakgrunden till familjetvisten var att brorsonen hade hjälpt sin farbror, det vill säga den avlidne, att sälja hans bil. Brorsonen hade alltså agerat mellanman och förmedlat bilköpet. Brorsonen hade också tagit emot köpeskillingen för sin farbrors räkning.

En grundläggande princip är att mellanmän, oavsett om det rör sig om en fullmäktig, en kommissionär eller en handelsagent, är redovisningsskyldig för en sådan köpeskilling som mottas för uppdragsgivarens räkning.

Dödsboet menade att brorsonen inte hade redovisat den influtna köpeskillingen, medan brorsonen invände att pengarna hade redovisats kontant till farbrodern.

Uppsala tingsrätt slog fast att brorsonen i egenskap av mellanman hade haft en redovisningsskyldighet gentemot farbrodern. Domstolen noterade också att utredningen i målet gav stöd för att mannen mycket riktigt hade tagit ut 180 000 kronor från sitt bankkonto, vilket skulle kunna tala för att han de facto hade redovisat pengarna kontant så som han påstod inför domstolen. Dessutom kunde vissa vittnesuppgifter peka på att brorsonen hade överlämnat pengarna till farbrodern. Men, skulle detta räcka?

Bevisbördan för att pengarna verkligen redovisats vilar nämligen på den redovisningsskyldige. Eftersom det inte fanns något kvitto på transaktionen mellan brorsonen och farbrodern ansåg tingsrätten inte att brorsonen hade lyckats bevisa att pengarna hade redovisats. Eftersom bevisen inte var starka nog kom rätten till slutsatsen att pengarna inte skulle anses redovisade.

Tingsrätten biföll därför dödsboets anspråk och ålade brorsonen att utge 175 000 kronor till dödsboet.

Brorsonen överklagade till Svea hovrätt, som nu har prövat målet.

Brorsonen argumenterade för att det i en situation som den aktuella, där han har hjälpt en anhörig, så borde bevisbördan istället kastas om; och det skulle vila på dödsboet att bevisa att betalning inte hade skett. Han ansåg att beviskravet i vart fall borde sänkas så att något kvitto inte skulle behöva visas, utan att annan bevisning skulle räcka.

Enligt hovrätten saknades det dock skäl att kasta om bevisbördan eller sänka beviskravet. Hovrätten lutade sig mot praxis från Högsta domstolen avseende bevisning i en relation mellan närstående.

Liksom tingsrätten ansåg hovrätten att mannen inte hade lyckats bevisa att betalning har skett. Överklagandet avslogs därför.

HD har inte meddelat prövningstillstånd, vilket gör att mannen nu måste betala ersättningen till dödsboet.

Vad innebär detta i praktiken?

 • Om du som fullmäktig, kommissionär, handelsagent eller liknande tar emot betalning för din huvudmans räkning är du redovisningsskyldig för dessa medel. Det innebär bland annat att du måste avskilja pengarna från dina egna tillgångar, exempelvis genom att ha dem på ett separat konto. Det är vidare du som mellanman som måste ha bevis för att du redovisat pengarna till din huvudman, inte tvärtom. Ha därför för vana att göra alla transaktioner elektroniskt eller skriv kvitton.

 

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

 

nils webb

Nils Ivars / Sophia Lindstedt, Lexnova

nils.ivars@alltomjuridik.se 

Behöver du hjälp med ?

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation
genom att fylla i formuläret nedan!

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till denna kurs:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se denna viktiga kurs på mina sidor.

På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du kostnadsfritt har tillgång till:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*