Direktupphandling om bilskrot ger inte skadestånd

Ett bolag som tillhandahåller parkeringsservice direktupphandlade om bilskrotning inom en kommun. Servicebolaget avbröt upphandlingen efter annonsering för att en vecka senare upphandla på nytt genom en oannonserad direktupphandling. Enligt hovrätten strider det inte mot likabehandlingsprincipen att en anbudsgivare från första upphandlingen blev tilldelad ett kontrakt med Servicebolaget i den andra upphandlingen.

Ett bolag som ägnar sig åt parkeringsservice i en kommun annonserade en direktupphandling om skrotning av fordon. I samband med upphandlingen kom det två anbud, från Bildemonteringsbolaget och Reservdelsbolaget. Servicebolaget avbröt dock upphandlingen och upphandlade oannonserat om bilskrotning på nytt en vecka senare. I den andra upphandlingen tilldelades Reservdelsbolaget kontrakt med Servicebolaget. Enligt Bildemonteringsbolaget stred detta förfarande mot likabehandlingsprincipen och begärde därför skadestånd.

En förutsättning för skadeståndsskyldighet är att det har förekommit fel i upphandlingen. Därutöver ska det föreligga en tillräckligt klar överträdelse av lagen om offentlig upphandling. Hovrätten hänvisade till tidigare HD-avgöranden att det är tveksamt om ens ett beslut att avbryta en upphandling i sig kan ge rätt till skadestånd för utebliven vinst. Frågan hovrätten tog ställning till var då om Servicebolaget hade sakliga skäl att avbryta den första upphandlingen. Hovrätten ansåg att det fanns sakliga skäl att avbryta upphandlingen för att anbudstiden hade löpt ut.

Fortsättningsvis diskuterade hovrätten likabehandlingsprincipen. Genom att Servicebolaget bara hade vänt sig till Reservdelsbolaget i andra upphandlingen skulle en tolkning av principen kunna innebära att andra ska bli erbjudna nya möjligheter att delta i upphandlingen. När likabehandlingsprincipen är tillämplig för direktupphandling har dock beställaren en stor handlingsfrihet, enligt hovrätten. Klara avsteg från likabehandlingsprincipen måste också ske för att ett upphandlingsfel ska anses föreligga vid direktupphandling.

Hovrätten ansåg att kontraktstecknandet med Reservdelsbolaget, trots Servicebolagets kännedom om de tidigare anbuden, inte utgjorde ett upphandlingsfel. Med ändring av tingsrättens dom ogillade hovrätten Bildemonteringsbolagets talan, eftersom det inte har förekommit något skadeståndsgrundande upphandlingsfel.

__________________________________

Författare: Stephanie Ohlsson, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Nora Lorek / TT

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*