18 februari, 2014

Datainspektionen går till botten med "molntjänster"

Datainspektionen granskar återigen skolors användning av Googles så kallade ”molntjänst” för att se om avtalen uppfyller reglerna i personuppgiftslagen.

Datainspektionen ska inspektera utbildningsnämnden i Malmö stad för att kontrollera om Malmös skolor uppfyller reglerna i personuppgiftslagen när de använder molntjänsten Google Apps for Education.

Vid en tidigare inspektion kom Datainspektionen fram till att en skola i Sollentuna antingen var tvungen att teckna ett avtal med Google som uppfyller bestämmelserna i personuppgiftslagen eller sluta använda tjänsten.

Syftet med inspektionen i Malmö är – enligt Datainspektionen – att granska själva avtalet och undersöka hur molntjänsterna används, vilka typer av personuppgifter som hanteras, vilka instruktioner som utbildningsnämnden tagit fram för rektorer, lärare och elever, och hur den risk- och sårbarhetsanalys som måste göras ser ut.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Använder din verksamhet Google Apps for Education: Ta kontakt med Google och skriv ett avtal som uppfyller bestämmelserna i personuppgiftslagen
  • Det är ett generellt råd att inte använda tjänsten – trots praktiska problem i det dagliga arbetet – då de negativa effekterna av att bryta lagen alltid är större än fördelarna med tjänsten.


Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

vanja_100