Dåliga kandidater – rekryterare blir utan ersättning

Rekryteringsföretag levererade inte tillräckligt många och kompetenta kandidater enligt avtalat uppdrag. Att kunden accepterade att träffa kandidater trots att rekryterare inte hunnit genomföra överenskomna intervjuer innebär inte att rekryteringsföretagets förpliktelser förändras, varför rekryteringsföretaget inte har rätt till ersättning för uppdraget.

Ett rekryteringsföretag hade fått i uppdrag att hitta kandidater till ett alarmbolag för sex tjänster. Enligt avtalet garanterade rekryteraren att presentera kandidater enligt viss kravprofil inom 20 eller 30 dagar. De skulle säkerställa att kandidaterna var intresserade och hade rätt kompetens för tjänsten. Rekryteraren lovade att leverera kandidater tills kunden anställt en person per tjänst. Dessutom angavs att avtalet hävs för de tjänster som rekryteringsföretaget inte lyckats fylla inom tre månader.

Alarmbolaget var inte nöjd med kandidaterna som presenterades, vare sig i antal eller kompetens. Alarmbolaget ville därför inte betala någon ersättning till rekryteringsföretaget och även få rätt till återbetalning av redan erlagd förskottsbetalning.

Rekryteringsföretaget hade i uppgift att till ett visst datum presentera tillräckligt många kandidater för att alla sex tjänster skulle kunna tillsättas. Parterna var oense om hur många kandidater som uppfyllde kravprofilen och godkändes av alarmbolaget. Enligt alarmbolagets upprättade handling presenterades endast fem kandidater, varav endast tre bedömdes av alarmbolaget uppfylla kravprofilen.

Tingsrätten noterade att rekryteringsbolaget inte hade presenterat tillräckligt många kandidater till avtalat datum, men eftersom parterna var överens om att fortsätta samarbetet ändå kan det inte anses utgöra ett väsentligt avtalsbrott. Tingsrätten ansåg att alarmbolaget inte hade rätt att frånträda avtalet vid den tidpunkten, varför de inte hade rätt till återbetalning för erlagd förskottsbetalning.

Hovrätten resonerar på följande sätt. Enligt rekryteringsföretaget hade alarmbolaget godkänt personer som kandidater genom att gå med på att träffa dem. Alla personer hade visserligen inte genomgått någon djupintervju, vilket var ett steg i processen för att ta reda på om de uppfyllde kraven enligt avtalet. Att de ännu inte hade genomgått en djupintervju var att anse som allvarlig brist i leveransen enligt avtalet ansåg kunden. Rekryteringsföretaget uppgav att de alltid tog kontakt med kunden innan de utförde djupintervjun.

Uppgiften om att alarmbolaget hade träffat kandidater anser hovrätten inte vara en säker indikation på att rekryteringsföretaget säkerställt att kandidaterna uppfyllde kraven. Hovrätten anser inte att alarmbolaget accepterat personer som godkända kandidater enligt kravprofilen. Att alarmbolaget accepterade att träffa kandidater och att detta i viss utsträckning skulle frångå den avtalade rekryteringsprocessen anser hovrätten inte innebar att rekryteringsföretagets förpliktelser enligt avtalet har förändrats.

Hovrätten anser att rekryteringsbolaget inte levererat tillräckligt antal, enligt avtalet, godkända kandidater. Alarmbolaget behöver därför inte betala någon ersättning för uppdraget till rekryteringsbolaget och har rätt till återbetalning för erlagd förskottsbetalning.

_________________________________

Författare: Hanna Frestro, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Beslut: Svea hovrätt T 3518-18

Foto: Leif R Jansson / SCANPIX

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli medlem gratis

Registrera dig och få tillgång till gratis kurser och avtalsmallar.
Samtycke*